Kampinos. Wniebowzięcia NMP

O parafii

Pierwsze wzmianki o  Kampinosie pochodzą z 1377 roku, kiedy to miejscowość ta nosiła nazwę Białe Miasto. Początki  kościoła w Kampinosie są bliżej nieznane. Prawdopodobnie założyli go królowie polscy, którzy byli jego kolatorami. Za początek parafii należy więc uznać rok 1377. Kilka lat później wydzielono z niej  parafie Zawady i Pawłowice.

Po wydzieleniu  parafii Górki w 1975 roku pozostawało tylko 10 wiosek, w tym 6 prawie wysiedlonych. Obecny  kościół p.w.  Wniebowzięcia N.M.P w stylu polskiego  baroku w latach 1773-1782 z sosny w czasie poręby starodrzewu. Budowę rozpoczęto z inicjatywy  ks. Forszeta, a ukończono staraniem  ks. J. Żegockiego. Konsekracji kościoła dokonał  ks. Bp Antoni Pobóg Malinowski 15.07.1791 roku. Wystrój świątyni jest dziełem  ks. S. Smoleńskiego [1865-1871]. Podmurowano  kościół w 1929 roku. Oszalowanie zewnętrzne wykonano w roku 1935. W 1935 pokryto  kościół blachą miedzianą.  Dzwonnicę parafialną wzniesiono przed I wojną światową. W czasie II wojny światowej okupanci niemieccy skonfiskowali  dzwony . Nowy  dzwon sprowadzono w 1945 roku, a dwa kolejne w 1969. Nową  dzwonnicę wybudowano w roku 1988. Z lasami  puszczy i samej  parafii Kampinos związanych jest wiele wydarzeń historycznych. Wiele tu  mogił żołnierskich i  cmentarzy wojennych. Puszcza Kampinoska związana była z walkami w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku. We wsi  Kampinos 29 września 1794 roku odbył się zjazd obywateli  ziemi sochaczewskiej , na którym podpisano akt przystąpienia tutejszej ludności do Insurekcji. Skrajem  puszczy przez miejscowość  Narty wiódł także szlak  Napoleona , który prowadził swoje wojska na  Rosję w 1812 roku. W  puszczy znaleźli również schronienie uczestnicy  Powstania Styczniowego w 1863 roku. 14 kwietnia 1863 roku w  puszczy rozegrała się decydująca bitwa. 30  powstańców wraz ze swoim dowódcą  Walerym Remiszewskim poległo w walce a rannych powieszono. W  kampinoskim  kościele przechowywano  ornaty uszyte z  powstańczych płaszczy. Przed  kościołem znajduje się  figurka  Matki Bożej z dzieciątkiem , z 1865 roku, ufundowana przez  parafian jako wotum wdzięczności dla bohaterów  Powstania Styczniowego . Na  cmentarzu  parafialnym znajduje się wspólna  mogiła powstańców z 1863 roku. II wojna światowa. Żołnierze armii  Poznań, Pomorze wycofują się po dramatycznej walce nad  Bzurą we wrześniu 1939 roku, udając się w kierunku  stolicy. Znalazły schronienie w  puszczy przed niemieckimi nalotami. W latach 1942-1944 na terenie  puszczy działały  oddziały partyzanckie  AK. Na terenie  puszczy ukształtowało się ugrupowanie sił  Armii Krajowej Kampinos które brało udział w wielu potyczkach z hitlerowcami. W czasie  Powstania Warszawskiego w 1944 roku, 3.5 tysiąca żołnierzy  AK grupy  Kampinos  wspomagało  stolicę, walcząc w okolicach Dworca Gdańskiego i na lotnisku bielańskim. Oddziały  partyzanckie siały zamęt na tyłach wojsk hitlerowskich. Wobec przewagi wroga, dowództwo  Kampinos postanowiło wycofać się w kierunku  Gór Świętokrzyskich. Podczas ewakuacji pod  Jaktorowem  partyzanci ponieśli dotkliwą porażkę i zostali rozbici. Świadkiem tych wydarzeń był  Kampinos wraz ze swoim  kościołem parafialnym.

Aktualności

Parafia w Kampinosie ma nowego proboszcza

Kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Bogusława Zalewskiego nowym proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kampinosie w dekanacie błońskim. Swoją pierwszą parafię - bo do tej pory był wikariuszem - obejmie w niedzielę 29 listopada • Zastąpi zmarłego na Covid-19 ks. Jana Sudoła

Kancelaria parafialna

ul. Chopina 22
05-085 Kampinos

tel. +48 22 725 00 15
e-mail: parafia@parafiakampinos.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek – godz. 18:00-19:00
  • środa – godz. 18:00-19:00
  • piątek – godz. 18:00-19:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00
Dni powszednie:
8:00 (poza środą), 17:00 (w dni powszednie w maju, czerwcu i październiku, przez cały rok w środę)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Bogusław Zalewski (2002, 2020)