Jazgarzew. Św. Rocha

O parafii

Na południe od Warszawy w odległości 4 km od powiatowego miasta Piaseczna na obszarze dawnej Ziemi Czerskiej leży wieś Jazgarzew. Płynąca w pobliżu rzeka Jeziorka dzieli parafię na dwie

części, była też ona niegdyś granicą naturalną pomiędzy Ziemią Czerską i Warszawską.

Na podstawie dostępnych nam   źródeł rękopiśmiennych możemy ustalić, że kościół w Jazgarzewie został erygowany w drugiej połowie XIV w.

10 czerwca 1422 r., tj, w wigilię Bożego Ciała, Jan z Jazgarzewa zapisał na rzecz kościoła w Jazgarzewie włókę ziemi, a równocześnie, za zgodą miejscowego proboszcza Stanisława, dokonał

zamiany biorąc w swe użytkowanie część ziemi kościelnej.

Akt tej fundacji mówi o plebanie (curia plebani), domach, łąkach leżących nad rzeką Jezioro, które to na rzecz kościoła w Jazgarzewie podarowali rodzice Jana z Jazgarzewa, nie ma jednak

wyraźnej wzmianki, że ci rodzice są fundatorami kościoła.

W Jazgarzewie, podobnie jak i w innych parafiach, cmentarz  znajdował się przy kościele. Archiwum parafialne nie zachowało żadnych szczegółów dotyczących cmentarza w XV i XVI w.

W 1814 r cmentarz przy kościele okazał się za ciasny. Na polu w pobliżu Jazgarzewa utworzono nowy, który zwano niekiedy polowym (Coemeterium campestre).

Wymownym obrazem okrucieństwa niemieckiego jest zbiorowa mogiła 5 braci Czapskich: Stanisław (lat 32), Antoni (30), Tadeusz (25), Aleksander (22), Roman (19). Zostali oni rozstrzelani na

własnym podwórzu w pobliżu Lsów chojnowskich podczas tzw. pacyfikacji w okresie Powstania warszawskiego (29 sierpnia 1944 r.). Równocześnie została spalona wieś Chojnów.

Na terenie parafii Jazgarzew są jeszcze 3 małe cmentarze, na których spoczywają Rosjanie i Niemcy polegli’ w okresie pierwszej. Wojny Światowej.

Etymologia nazwy Jazgarzew nasuwa pewne trudności. Niektórzy usiłują w sposób prosty wyprowadzać ją od ryby jazgarza, która rzekomo miała być w pobliskiej rzece Jeziorce. Więcej zdaje się

mieć racji E. Kucharski mówiąc, ze jazgarz (od gockiego wyrazu asg-areis) to popielarz, czyli człowiek wytapiający potas lub żelazo z rudy.

I rzeczywiście gleba, szczególnie w Gołkowie, posiada sporą domieszkę rudy żelaznej. W okresie pierwszej Wojny Światowej tzw. pułk litewski próbował w miejscu dzisiejszej cegielni wydobywać

rudę ale okazała się małoprocentowa.

Aktualności

Kancelaria parafialna

ul. Główna 2
05-502 Jazgarzew

tel. +48 22 756 76 41
e-mail: roch@warszawa.opoka.org.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, piątek – po Mszy Świętej o godz. 18:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:30, 9:15 (młodzieżowa), 11:45 (dla dzieci), 18:00
Dni powszednie:
18:00

Księża w parafii

Spowiedź

Spowiedź pół godziny przed Mszą Świętą.

Poradnia rodzinna

Doradca rodzinny i psycholog: Monika Ziarno

Poradnia czynna: wtorek, w godz. 17.00-20.00

Kontakt: 603 852 745, e-mail: monikaziarno@wp.pl