O dobrą żonę i męża

Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże, Ojcze niebieski. Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich „opuści ojca i matkę”, by przez Sakrament Małżeństwo stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.
Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.

Modlitwa o dobrego męża

Ojcze niebieski, „Boże mój, któryś w naturze kobiety ukrył wzniosłą możność macierzyństwa, oddaję się pokornie w służbę Twoim nieznanym zamiarom. Jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, to już teraz polecam Twej opiece tego, z którym połączę moje życie w świętym Sakramencie Małżeństwa. Obdarzaj go łaską, by był religijny, prawy i dobry. Strzeż go i broń od złego, aby był opanowany i czysty, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Zachowaj także mnie w dziewiczej czystości, uczciwą bez zarozumiałości, radosną bez lekkomyślności. Spraw, byśmy się spotkali i poznali, że nas dla siebie przeznaczasz. Zasiej ziarno dobrej miłości w nasze serca, by nasz dom był bogaty w Twoje błogosławieństwo.
Maryjo, Matko moja! Tobie powierzam z dziecięcą szczerością wszystkie moje tajemnice, Tyś Matką pięknej miłości! Ucz mnie tak żyć i postępować, bym chłopcu, którego pokocham, była pomocą, a nie przeszkodą w drodze do Boga. Ty wiesz, jak jestem słaba i jak bardzo potrzebuję Twojej nieustającej pomocy. Uproś mi siłę, wierność i mądrość serca. Broń mnie od złego swoją opieką. Tobie oddaję z ufnością i radością moje życie. Amen

Dla narzeczonych

Modlitwa narzeczonych

Boże, w Trójcy świętej jedyny, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się na naszej drodze życiowej spotkali i pokochali. Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez Sakrament Małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę.
W Twoje ojcowskie ręce oddajemy nasze serca, tak skłonne . do błądzenia, Spraw, byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo. Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim, co by się Tobie podobać nie mogło. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem.
Tobie, o Boże wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twej woli i wiernie wypełniać zadania, do których nas powołujesz. Daj nam łaskę, wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, byśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać. Udzielaj nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą, którą dojdziemy do Ciebie.
Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć, wstaw się za nami, jak wtedy, do Twojego Syna i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo. Amen.

Modlitwa Narzeczonego

Błogosław Boże mojej narzeczonej, aby w przyszłości pełniąc zadania małżonki i matki, z czystą miłością ożywiała nasz dom, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

Modlitwa Narzeczonej

Błogosław Boże mojemu narzeczonemu, aby w przyszłości dobrze wypełniał obowiązki wiernego męża i troskliwego męża.

W czasie narzeczeństwa

Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za córkę naszą (syna) do Twego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył(a), rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż dziecko nasze od niebezpieczeństwa, niech będzie czyste, niech nie stroni od Boga, ale w Sakramentach św. niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby opieka nasza i rada służyła młodym. Amen.

Dla małżonków

Modlitwa małżonków

Panie,
kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie.
Nasza miłość czasami błądzi.
Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu.
Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość.
Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania.
Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością.
We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci.
Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość;
niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności.
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni.
Bądź zawsze blisko nas, o Matko!

Modlitwa małżonków za siebie

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach. Spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną, pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.
Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać. Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu.
Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie. Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie, jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem naszych najlepszych uczuć względem siebie.
Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie, wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach. Słowa przysięgi małżeńskiej: „Przysięgam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” – nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych.
Prosimy Ciebie, Matko nasza, natchnij nas duchem wzajemnej pomocy w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego. W pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu. Prowadź nas do zbawienia, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak, jak razem przeszliśmy przez całe życie. Amen.

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień
Boże, który, wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale, by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa Wspólna

Prosimy Cię Boże, ześlij na nas swoje błogosławieństwo i wlej w nasze serca moc Ducha Świętego. Udziel nam Panie pomocy, abyśmy dobrze i mądrze wykorzystywali czas, który dzieli nas od chwili zaproszenia Ciebie do naszego wspólnego życia w sakramencie małżeństwa.

Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem

„Przyczyną rozbicia rodzin jest brak wspólnej modlitwy. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. Wprowadźcie więc wspólną modlitwę w waszej rodzinie”.  (Matka Teresa z Kalkuty)

„Cały świat pełen jest straszliwego cierpienia i głodu miłości. (…) Tyle jest rozbitych domów – mąż tu, żona tam. I zastanawiamy się nad nimi: dlaczego tak się stało? Przyczyną ich rozbicia był brak wspólnej modlitwy. Nigdy nie łączyła ich przed Bogiem wspólna modlitwa. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. Wprowadźcie więc wspólną modlitwę w waszej rodzinie”.  (Matka Teresa z Kalkuty)

„Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Twój Syn Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia małżeństwu i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja – i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest poważnie zagrożony. Proszę Cię, Dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję, ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od przyczyn. Proszę, aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę, mogło być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoja chwała i na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen”.

W kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się, wzajemnie ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały, jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym do końca. Amen.

Dla rodzin

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,’ aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

W dniu radosnym

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darzę. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie nad nami uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę.
Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała nam zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.
Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości i ojcowskiej dobroci. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Uważamy się tym więcej za dzieci Twoje. Bądź nam nadal Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

W cierpieniu

Jeśli razem z Nim cierpimy, to abyśmy z Nim razem i uwielbieni byli (2 Kor. 4, 17).
Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi. Wspominamy dziś Twoje słowa: „Kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien.” O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć, niż wykonać. Ale ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Wierzymy, że mądrość i dobroć Twoja dopuszcza to cierpienie, by nam udzielić wyższych skarbów. Pomóż, Chryste bolejący, zrozumieć sens cierpienia i wpatrywać się w Ciebie na krzyżu. Przypomnij nam, że „trzeba było, aby Syn Człowieczy cierpiał, i tak wszedł do chwały swojej”. Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej Matki. Ofiarujemy je za rodziny i Kościół święty, za dusze w czyśćcu i dla naszego uświęcenia.

Modlitwa ojca rodziny

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia.
Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodziną według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Amen.

Modlitwa matki

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak bardzo pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia. Wstaw się do Twego Syna za moim mężem, uproś nam wielką łaskę – służę nia Bogu w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św. Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi – teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.
Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Obudząj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjednego. Amen.

Gdy dziecko przygotowuje się do Sakramentów św.

Jezu Eucharystyczny, ofiarujący się na ołtarzu, pokarmie dusz naszych – z radością oczekujemy dnia, w którym po raz pierwszy przyjdziesz do naszego dziecka. Prosimy Ciebie, pomóż dziecku w nauce i pobudź jego wolę, aby Tobie się podobało w pobożności i zachowaniu. Strzeż je od brudu grzechowego, pomóż zachować czystość serca, i rozgrzej w nim miłość do Ciebie, Chryste, Przyjacielu dzieci. Użycz nam rodzicom swojej pomocy, byśmy dziecko wspierali w przygotowaniu na przyjęcie Ciebie, Chlebie żywy. Polecamy Tobie, Jezu Chryste, wszystkie dzieci, które przychodzą do Twojego stołu. Błogosław im. Amen.

Gdy dziecko dorasta

Chryste, Panie nasz i Światłości prawdziwa, błogosław nam w wychowaniu naszego dziecka, które nas niepokoi swoim zachowaniem. Ty, który przenikasz serca ludzkie, pomóż nam zrozumieć dziecko i zmiany w nim zachodzące, oświeć nas, abyśmy wiedzieli, jak je prowadzić. Słowo Odwieczne, daj nam odpowiednie słowo we właściwą godzinę. Daj, aby między nami a dzieckiem panowało niezachwiane zaufanie. Chryste, który kochasz każdą duszę, podtrzymuj w nas, wielką i roztropną miłość do dziecka. Niech ono wpatruje się w Ciebie jako w najpiękniejszy wzór i tak w Tobie niech znajdzie oparcie i siłę na swoje młode lata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za rodziców

Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiarę, ufność w Tobie i miłość serca; niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju.
Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom, za dobra, które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im, Boże, pogodny wieczór życia i bądź z nimi, aby nie Odczuwali samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając się potykaniem dobrym osiągnęli wieczna nagrodę w niebie. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Boże, proszę Cię za naszego chorego.. Spójrz na cierpienia jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw by doznał potęgi Twojej dobroci, i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmócniij w nim głęboką ufność wobec Twych ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli.
Nam, jego bliskim, pomóż otoczyć go serdeczną opieką i zrozumieniem Panie Jezu, który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszego chorego. Maryjo, uzdrowienie chorych, weź go w matczyną swą opiekę. Amen.

Modlitwa za rodzinę odmawiana podczas VI Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku 14-18 I 2009r.

Boże nasz, Trójco niepodzielna,
Ty stworzyłeś człowieka „na obraz i podobieństwo swoje”,
i cudownie ukształtowałeś go jako mężczyznę i kobietę,
aby w zjednoczeniu i we wzajemnej miłosnej współpracy,
wypełniali Twoje zadanie „bycia płodnymi i panowania na ziemi”.
Prosimy Cię w intencji wszystkich naszych rodzin,
aby znalazły w Tobie swój wzór i pierwotny zamysł,
który objawia się całkowicie w Świętej Rodzinie z Nazaretu,
mogły żyć wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi,
koniecznymi dla wzmocnienia i podtrzymania życia w miłości
oraz były fundamentem dla budowania naszej społeczności
bardziej ludzkiej i chrześcijańskiej.
Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Naszej Matki i św. Józefa.
Przez Chrystusa Naszego Pana.
Amen.

Zawierzenie rodzin Św. Rodzinie z Nazaretu

27 października 2013 r. podczas spotkania z rodzinami w ramach Roku Wiary papież Franciszek zawierzył wszystkie rodziny świata Świętej Rodzinie z Nazaretu, modląc się przed ustawioną na Placu św. Piotra ikoną Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Jezusie, Maryjo i Józefie,
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie,
umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek
dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształć je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia
i przebaczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
rozbudź w naszym społeczeństwie
świadomość
sakralnego i nienaruszalnego
charakteru rodziny,
dobra nieocenionego,
którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych,
dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.

Jezusie, Maryjo i Józefie,
z ufnością Was błagamy,
Wam się z radością powierzamy.

W intencji życia

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia

Panie Jezu,
który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi,
który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi
czynisz nas uczestnikami życia Bożego
i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego,
uwielbiamy Cię i błogosławimy.
W pokornym uniżeniu przed Tobą,
Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas,
błagamy Cię:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona,
przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.
Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.
Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów,
aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia.
Kieruj pracą naukowców i lekarzy,
aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.
Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego Boskiego Serca.
Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem,
oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu,
w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą.
Amen.

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen!

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu; Oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy – nigdy nie zgrzeszyłaś.
Matko, w tym moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.
Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu. Ty, Matko Najświętsza, strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna Bogu – jako Jego dziecko, jako małżonka, jako matka kochanego dziecka.

Za wstawiennictwem Świętych

Modlitwy za wstawiennictwem Św. Joanny Beretty Molli

Boże nasz Ojcze,
uwielbiamy Cię i błogosławimy Tobie,
ponieważ w osobie Joanny Beretty Molli
daleś nam poznać kobietę,
która jako dziewczyna, żona, matka i lekarz
jest świadkiem Dobrej Nowiny.
Jesteśmy Ci także wdzięczni
ponieważ przez dar jej życia
uczysz nas przyjmować i szanować każdą istotę ludzką.

Ty, Panie Jezu,
byłeś dla niej najważniejszym odniesieniem:
umiała Cię odnaleźć w pięknie świata przyrody;
zastanawiając się nad wyborem własnej drogi życia
poszukiwała Ciebie i tego jak Ci najlepiej służyć;
w miłości małżeńskiej stała się znakiem
Twojej miłości do Kościoła i ludzi;
podobnie jak Ty, Dobry Samarytanin,
zatrzymywała się obok każdej osoby chorej, małej i słabej;
na Twój wzór i ze względu na miłość
ofiarowała samą siebie rodząc nowe życie.

Duchu Święty,
źródło wszelkiej doskonałości,
udziel również nam mądrości, rozumu i odwagi,
abyśmy za przykładem i wstawiennictwem Joanny,
w życiu osobistym, rodzinnym oraz zawodowym
potrafili usłużyć każdemu mężczyźnie i kobiecie
i w ten sposób wzrastać w miłości i świętości. Amen

***
Boże Ojcze, Źródło życia, Ty pozwalasz ludziom doświadczać Twojej Ojcowskiej miłości, która wyzwala w nich pragnienie oddania się Tobie bez reszty. Prosimy Cię za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molla – która jako żona i matka współpracowała z Tobą w dzieleniu się miłością i życiem, jako lekarz pochylała się nad potrzebującymi pomocy, która łączyła swe cierpienia z Chrystusem i jak On oddała swoje życie – abyśmy otwarci na światło Ducha Ożywiciela umieli wytrwale bronić życia, miłości i rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Joanny do Jezusa

O Jezu, obiecuję Ci przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz, spraw tylko, abym poznała Twoją Wolę. Mój najsłodszy Jezu, Boże nieskończenie miłosierny, Ojcze najczulszy dla dusz, w szczególności tych najsłabszych, tych najbiedniejszych i tych najbardziej poranionych, które ze specjalną czułością bierzesz w swoje boskie ramiona, przychodzę do Ciebie, aby Cię prosić, ze względu na miłość i zasługi Twego Najświętszego Serca o łaskę zrozumienia i spełnienia zawsze Twej Świętej Woli, o łaskę zawierzenia Tobie i o łaskę pewnego odpoczynku dzisiaj i w wieczności w Twoich kochających, boskich ramionach.

Modlitwa św. Joanny do Madonny

O Maryjo, ukrywam się i zawierzam swoje sprawy Twoim matczynym dłoniom, wewnętrznie pewna, że otrzymam to, o co Cię błagam. Ufam Ci, ponieważ jesteś moją słodką Matką, Tobie zawierzam, ponieważ jesteś Matką Jezusa, Tobie się polecam. W zaufaniu tym odpoczywam, uspokojona, że zostałam we wszystkim wysłuchana. Z taką ufnością w sercu pozdrawiam Cię Matko moja, ufności moja. Tobie poświęcam się wewnętrznie, prosząc Cię, abyś pamiętała, że jestem rzeczą i własnością Twoją. Strzeż mnie i bądź mi obroną, o słodka Maryjo i we wszystkich chwilach mego życia Ty sama przedstawiaj mnie Twemu Synowi Jezusowi.

Hymn na cześć uśmiechu ułożony przez św. Joannę
Uśmiechaj się do Boga, od którego każdy dar pochodzi;
Uśmiechaj się do Boga Ojca w modlitwach coraz bardziej doskonałych;
Uśmiechaj się do Ducha Św.;
Uśmiechaj się do Jezusa idąc na Mszę Św., do Komunii Św., podczas nawiedzenia;
Uśmiechaj się do tego, który uosabia Chrystusa – Ojca Św., wyznając wiarę;
Uśmiechaj się do Najświętszej Maryi Panny – wzoru, do którego mamy dostosować nasze życie, tak aby ten, kto patrzy na nas, mógł żyć lepiej i po Bożemu myśleć;
Uśmiechaj się do Anioła Stróża, dlatego, że został nam dany przez Boga, aby nas zaprowadzić do raju;
Uśmiechaj się do rodziców, braci i sióstr, nawet wtedy, kiedy nakładają nam obowiązki, które sprzeciwiają się naszej pysze, ponieważ mamy być iskrami radości;
Uśmiechaj się zawsze przebaczając zniewagi;
Uśmiechaj się do wszystkich, których Pan posyła do nas w ciągu dnia;
Świat poszukuje radości, ale jej nie odnajduje, ponieważ jest oddalony od Boga. My zrozumiawszy, że radość pochodzi od Jezusa, z Jezusem w sercu niesiemy radość. On będzie siłą, która nam pomaga.

Żródło: Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło nr 29 z 20 lipca 2008

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Gerarda

Św. Gerard Majella urodził się w 1726 roku we Włoszech. Już za życia dokonał wielu cudów. Wypraszał między innymi łaski dla rodzących kobiet, zwłaszcza tych, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Pewnego razu w czasie wizyty u zaprzyjaźnionej rodziny Gerardowi upadła na podłogę chusteczka. Jedna z córek gospodarzy podniosła ją i chciała oddać właścicielowi. Gerard powiedział, że ma ją sobie zatrzymać, bo może pewnego dnia będzie jej potrzebna. Kiedy po latach rodziła swoje pierwsze dziecko, znalazła się w niebezpieczeństwie śmierci. Wtedy przypomniała sobie słowa Gerarda i poprosiła, aby podano jej chusteczkę. Kiedy położyła ją sobie na brzuchu, niebezpieczeństwo minęło i wydała na świat zdrowe dziecko. Od tego czasu chusteczka św. Gerarda stała się sławna. A Gerard został z czasem uznany za patrona nienarodzonych dzieci i rodzących kobiet i nazwano go „świętym od szczęśliwych porodów”. W roku 1893 papież Leon XIII ogłosił Gerarda błogosławionym, a w 1904 roku Pius X zaliczył go w poczet świętych. Kult św. Gerarda jest bardzo rozpowszechniony we Włoszech. Wiele szpitali położniczych nosi jego imię. Liturgiczne wspomnienie św. Gerarda przypada 16 października.

O łaskę macierzyństwa za wstawiennictwem św. Gerarda

Święty Gerardzie, za Twoim wstawiennictwem tak wiele kobiet doznało łaski macierzyństwa i doświadczyło Twojej pomocy w swoim macierzyńskim powołaniu. Proszę Cię, abyś i dla mnie wyprosił tę wielką łaskę, bym mogła zostać matką. Moje serce jest gotowe na przyjęcie tego daru i wraz ze swym mężem czekam niecierpliwie na cud nowego życia. Przez Twoje ręce oddaję Bogu tę naszą gotowość, to głębokie pragnienie i tęsknotę, aby podzielić się naszą małżeńską miłością i przelać ją na nasze przyszłe potomstwo.

Wyproś nam łaskę właściwego rozeznania woli Bożej w naszym życiu i jak najlepszej współpracy z łaską Bożą. Abyśmy czynili tylko to, czego Pan Bóg od nas oczekuje i w niczym nie sprzeniewierzyli się Jego świętej woli. Abyśmy mądrze i po Bożemu kierowali swoim pragnieniem zostania rodzicami. Wybłagaj nam te łaski, św. Gerardzie, ku chwale Boga Ojca. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem małżonków Quattrocchi

Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi (Luigi ur. 12 stycznia 1880 w Katanii, zm. 9 listopada 1951; Maria ur. 24 czerwca 1884 we Florencji, zm. 26 sierpnia 1965) – błogosławieni Kościoła katolickiego, pierwsza w historii para małżeńska wspólnie wyniesiona na ołtarze. Wychowali czworo dzieci.

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak jak Wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, znaleźć czas na to, co w życiu jest naprawdę ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę.

Pomóżcie nam właściwie wypełniać nasze rodzicielskie obowiązki i zawsze doceniać wartość wspólnie spędzanego czasu. Nauczcie nas dostrzegać potrzebę dawania świadectwa i dobrego przykładu naszym dzieciom. Obyśmy zawsze pamiętali, że wszystko, czego chcemy je nauczyć, musimy im pokazać własnym przykładem życia.
Módlcie się, aby nasz rodzinny dom zawsze – tak jak Wasz – rozbłyskał Bożym światłem, aby każdy, kto do niego wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego ciepła. Módlcie się za wszystkie współczesne rodziny, aby pielęgnowały prawdziwe wartości i nie marnowały darów sobie powierzonych. Amen.


Źródło modlitw na stronie:  http://rodziny.kuria.lublin.pl/praise