Wydział duszpasterstwa ogólnego

O wydziale

Wydziałem kieruje dyrektor, którego w wypełnianiu zadań wspomaga wicedyrektor, kierujący Archidiecezjalnym Centrum Informacji archidiecezji i pełniący równocześnie funkcję Rzecznika Prasowego.

Do głównych zadań tego wydziału należą:

 1. Realizacja programu duszpasterskiego;
 2. Rozeznanie potrzeb i problemów duszpasterskich;
 3. Koordynacja i animowanie działań duszpasterskich w archidiecezji;
 4. Przygotowanie i organizacja diecezjalnych i rejonowych spotkań, pielgrzymek, konferencji i wydarzeń duszpasterskich;
 5. Utrzymywanie kontaktu z parafiami, wspieranie inicjatyw duszpasterskich, wymiana informacji w zakresie duszpasterstwa;
 6. Szkolenie animatorów i liderów dla parafialnego duszpasterstwa dorosłych oraz troska o formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej;
 7. Przygotowanie materiałów duszpasterskich dla parafii;
 8. Prowadzenie korespondencji i załatwianie spraw w zakresie duszpasterstwa;
 9. Inspirowanie, wspieranie i koordynowanie rozmaitych form odpowiedzialności i współpracy misyjnej, modlitewnego oraz materialnego wsparcia misji;
 10. Utrzymywanie kontaktu i służenie pomocą misjonarzom z Archidiecezji Warszawskiej oraz pomoc kapłanom i świeckim przygotowującym się do wyjazdu na misje;
 11. Inspirowanie, we współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, działalności charytatywnej w parafiach
 12. Dystrybucja materiałów duszpasterskich i wydawnictw – we współpracy z Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.

Z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego współpracują wszystkie pozostałe wydziały, referaty, komisje i inne jednostki Kurii, w szczególności: Archidiecezjalne Centrum Informacji, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej a także osoby odpowiedzialne za duszpasterstwa specjalistyczne, stowarzyszenia i ruchy kościelne, podejmujące inicjatywy oraz działania o charakterze duszpasterskim. Realizują oni powierzone im zadania w porozumieniu z dyrektorem wydziału.

Aktualności

Ankieta nt. bibliotek parafialnych

Do 15 listopada należy przesłać do Wydziału Duszpasterstwa wypełnione ankiety ISKK dotyczące działalności bibliotecznej parafii
Położenie
1

Wydział duszpasterstwa ogólnego

Pracownicy

Moderator wydziałów duszpasterskich Kurii i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa

Godziny otwarcia

Wydział czynny:

 • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14