Miejsca

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO

O miejscu

Fundacja INIGO oferuje różne formy pomocy psychologicznej i duchowej – psychoterapię indywidualną, małżeńską oraz grupową, grupy wsparcia, warsztaty rozwoju osobistego, porady duchowe.

Kontakt

Instytut Duchowości Carmelitanum

O miejscu

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu stawia sobie za cel ukazać wierzącym perspektywę dojścia do zjednoczenia z Jezusem

Kontakt

Instytut Świętej Rodziny

O miejscu

Jesteśmy instytutem świeckim życia konsekrowanego. To oznacza, że zostaliśmy powołani, by świadomie i konsekwentnie żyć według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zachowując świecki charakter życia i zaangażowania w sprawy świata. Naszym pierwszym „miejscem” …

Kontakt

Kancelaria Kurii

O miejscu

Kancelarią Kurii kieruje kanclerz, który jednocześnie pełni urząd wikariusza biskupiego ds. sakramentalnych. W wypełnianiu powierzonych mu zadań współpracują z nim wicekanclerz i notariusz oraz inni pracownicy kancelarii. Do zadań kancelarii Kurii należy: Troska o …

Kontakt

Kaplica Chrystusa Dobrego Pasterza na Lotnisku Chopina

O miejscu

Kaplica znajduje się w strefie tranzytowej, w pobliżu wyjścia nr 37.

Kontakt

Kaplica Karmelitów Bosych pw. św. Józefa

O miejscu

Klasztor Karmelitów Bosych w Warszawie założony został w 1639 roku przy Krakowskim Przedmieściu. Władze carskie skasowały go w roku 1864 za udział Karmelitów Bosych w Powstaniu Styczniowym. Do dnia dzisiejszego klasztor i przylegający kościół …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 18:00

Spowiedź

Niedziele i uroczystości

  • na każdej mszy św.

Dni powszednie

  • na każdej mszy św.
  • w piątki od 17:00

Kaplica Miłosierdzia Bożego na Lotnisku Chopina

O miejscu

Kaplica znajduje się w strefie ogólnodostępnej, w hali odlotów.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11;00

Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Królikarni

O miejscu

W 1862 r. hrabina Julia Ksawerowa Pusłowska, znana z miłosierdzia chrześcijańskiego dla ubogich i chorych, wybudowała własnym kosztem na swej posesji w Warszawie przy ul. Puławskiej 113 d kościółek oraz murowany jednopiętrowy dom z …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8:00 (poza lipcem), 11:00
Dni powszednie:
7:00

Kaplica pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła w gmachu Sejmu

O miejscu

Kaplica sejmowa pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła znajduje się na poziomie –1 Nowego Domu Poselskiego. Została wyświęcona 1 maja 1993 przez kardynała Józefa Glempa, natomiast krzyż ołtarzowy i płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Jana …

Kontakt

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w DPS “Kombatant”

O miejscu

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul.Dickensa 25 rozpoczął swoją działalność w grudniu 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 70 miejsc mieszkalnych. Usytuowana jest na działce o …

Kontakt