Instytut Duchowości Carmelitanum

O miejscu

Carmelitanum proponuje

  • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja – otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
  • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze świętymi Karmelu – które służą przeżywaniu i celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących
  • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy duchowej
  • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i w ewangelicznej prostocie wobec bliźnich

Wykładowcy
Zajęcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Miejsce wykładów
Jako miejsce wykładowe służą nastrojowe sale „Domus Carmeli” przy klasztorze O.O. Karmelitów Bosych na Solcu, ul. Solec 61.