Biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej

O centrum

Rzecznik Prasowy Arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej

  1. Współpracuje ze środkami społecznego przekazu i udziela pomocy poszczególnym wydziałom w tym zakresie;
  2. Udziela informacji mediom – w uzgodnieniu z właściwymi osobami i wydziałami;
  3. Udziela mediom akredytacji na obsługę uroczystości ogólnodiecezjalnych oraz zezwoleń na filmowanie i fotografowanie obiektów i przedmiotów znajdujących się w Kurii i jednostkach podległych;
  4. Troszczy się o kształt strony internetowej archidiecezji;
  5. Sprawuje pieczę nad wydawaniem Biuletynu Duszpasterskiego oraz Informatora Archidiecezji Warszawskiej – we współpracy z pozostałymi wydziałami Kurii;
  6. Organizuje konferencje prasowe;
  7. Pełni inne zadania zlecone mu przez Arcybiskupa.
Aktualności

Boże Narodzenie 2021

Dziękujemy za kolejny rok owocnej współpracy. Błogosławionych Świąt!

Boże Narodzenie 2021

Dziękujemy za kolejny rok owocnej współpracy. Błogosławionych Świąt!

Apel rzecznika do stacji TV

Z apelem do stacji telewizyjnych, by uprzedzały proboszczów o zamiarze filmowania w kościele zwrócił się we wtorek 5 kwietnia rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.
Położenie
1

Archidiecezjalne Centrum Informacji
Rzecznik arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej

Godziny pracy Biura Prasowego

Biuro prasowe czynne:

  • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14