Biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej

O centrum

Rzecznik Prasowy Arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej

  1. Współpracuje ze środkami społecznego przekazu i udziela pomocy poszczególnym wydziałom w tym zakresie;
  2. Udziela informacji mediom – w uzgodnieniu z właściwymi osobami i wydziałami;
  3. Udziela mediom akredytacji na obsługę uroczystości ogólnodiecezjalnych oraz zezwoleń na filmowanie i fotografowanie obiektów i przedmiotów znajdujących się w Kurii i jednostkach podległych;
  4. Troszczy się o kształt strony internetowej archidiecezji;
  5. Sprawuje pieczę nad wydawaniem Biuletynu Duszpasterskiego oraz Informatora Archidiecezji Warszawskiej – we współpracy z pozostałymi wydziałami Kurii;
  6. Organizuje konferencje prasowe;
  7. Pełni inne zadania zlecone mu przez Arcybiskupa.
Aktualności

Apel rzecznika do stacji TV

Z apelem do stacji telewizyjnych, by uprzedzały proboszczów o zamiarze filmowania w kościele zwrócił się we wtorek 5 kwietnia rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.
Położenie
1

Archidiecezjalne Centrum Informacji
Rzecznik arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej

Godziny pracy Biura Prasowego

Biuro prasowe czynne:

  • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14