Po raz drugi Kościoły Stacyjne w Warszawie

Wkrótce na naszych stronach pełny serwis na temat Kościołów Stacyjnych i proponowanego w nich programu duchowego na Wielki Post.

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w kolejnych dniach wierni będą gromadzić się na indywidualnej i wspólnotowej modlitwie w wyznaczonych świątyniach w Warszawie zwanych Kościołami Stacyjnymi. Spotkanie na ten temat z proboszczami parafii obu warszawskich diecezji odbyło się 13 stycznia  w kurii warszawsko-praskiej. Obradom przewodniczył abp Henryk Hoser. W spotkaniu archidiecezję warszawską reprezentował bp Rafał Markowski.

– Poprzez tę inicjatywę chcemy pomóc wiernym lepiej przeżyć Wielki Post i przygotować się do świąt paschalnych, tak aby proces nawrócenia był integralną częścią codziennego życia chrześcijanina – powiedział abp Henryk Hoser. Z kolei bp Marek Solarczyk porównał inicjatywę kościołów stacyjnych do czterdziestodniowych rekolekcji w Warszawie. – Szeroki wachlarz wybranych parafii i kościołów oraz specjalnie przygotowany w nich program duchowy pozwala na możliwość wybrania właściwego dla siebie miejsca i czasu na dłuższe zatrzymanie się, wyciszenie i pogłębienie relacji z Bogiem – zauważył bp Solarczyk.

Nawiązując do ubiegłorocznego doświadczenia Kościołów Stacyjnych bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę na żywą odpowiedź ze strony wiernych, którzy jak stwierdził – chętnie brali udział w nabożeństwach i celebracjach liturgicznych. Wielu skorzystało również z możliwości i w atmosferze spokoju i wyciszenia przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania nie odkładając spowiedzi na ostatnią chwilę – wyraził radość bp Marek Solarczyk.

Moderator wydziałów duszpasterskich kurii warszawskiej ks. prałat Tadeusz Sowa przyrównał inicjatywę Kościołów Stacyjnych do papieskiej inicjatywy ‘24 godziny dla Pana’ rozciągniętej na czterdzieści dni. – Biorąc pod uwagę, że tegoroczny Wielki Post będzie przeżywany w Roku Świętym Miłosierdzia może to być szansa by pomóc wiernych głębiej wejść w tajemnicę Bożego przebaczenia. Będzie to więc spore wyzwanie dla kapłanów aby, jak apelował papież Franciszek, „zawsze, w każdych okolicznościach i pomimo wszystko byli znakiem prymatu Bożego Miłosierdzia” – zauważył duchowny.

Spośród czterdziestu Kościołów Stacyjnych, czyli tyle, ile dni trwa Wielki Post, na terenie archidiecezji warszawskiej usytuowanych jest dwadzieścia pięć świątyń zaś na terenie diecezji warszawsko-praskiej piętnaście. – Wybraliśmy kościoły mające szczególne znaczenie pod względem ich rangi, patrona oraz uwarunkowań historycznych. Tak więc obok katedr, konkatedr są również sanktuaria, ośrodki duszpasterskie – powiedział abp Hoser.

Pierwszym Kościołem Stacyjnym w środę popielcową będzie stołeczny kościół Najświętszego Zbawiciela, zaś ostatnim świątynia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101.
Centralnym punktem dnia stacyjnego będzie Msza św. o godz. 20.00. Przewidziano również nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, oraz Godzinę Miłosierdzia. Przez cały dzień wierni będą również mogli skorzystać w tych świątyniach z sakramentu pokuty i pojednania.

– Inicjatywa sięga tradycji rzymskich wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to wyznawcy Chrystusa zbierali się w większych domach patrycjuszy na celebracji Eucharystii. Z czasem na tych miejscach budowano świątynie – przypomniał abp Henryk Hoser.

KAI