Uroczystość Wszystkich Świętych

Świętość to czas teraźniejszy, nie tylko przyszły. “Błogosławieni jesteście” – mówi Jezus