Uroczystość odpustowa w Archikatedrze Warszawskiej. Kard. Kazimierz Nycz wręczył odznaczenia

22 świeckich uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” ♦ Uroczystość ich wręczenia odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela ♦ Przedstawiamy listę odznaczonych

 

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich. Zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży Politechniki, służył swoją pomocą i doświadczeniem w czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Swoje wsparcie szczególnie kierował do młodzieży mieszkającej w akademikach, organizując wartościowe przedsięwzięcia.  

 

mgr inż. Janusz Grzyb

Wójt Gminy Nadarzyn, bardzo zaangażowany we współpracę gminy z parafią św. Klemensa w Nadarzynie i dekanatem. Zawsze służy radą i wsparciem parafii. Jest gorliwym, praktykującym katolikiem. Podczas kadencji Pana Wójta nastąpił znaczny rozwój tego regionu w wielu dziedzinach.

 

dr Grzegorz Płoszajski

Wykładowca akademicki. Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jakuba na Ochocie. Bardzo zaangażowany w życie parafii i Kościoła. Pracowity, sumienny, chętny do niesienia pomocy innym. Jest ojcem kapłana.

 

siostra Katarzyna Purska

Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Doktor nauk przyrodniczych. Pracowała w Domach Dziecka jako pielęgniarka oraz wychowawczyni. Pracę katechetki podjęła w 1990 roku,  obecnie uczy w Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica w Warszawie. Jest wspaniałym wychowawcą, nauczycielem i przewodnikiem duchowym młodzieży licealnej i akademickiej.

 

mgr inż. Eugeniusz Bielecki

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii św. Alojzego Orione w Warszawie. Od 20 lat współpracuje z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej, pełniąc tam różne funkcje. Bardzo zaangażowany w życie parafii i Kościoła warszawskiego.

 

Elżbieta Beliniak

W parafii św. Prokopa w Błędowie jest gorliwą i ofiarną członkinią Akcji Katolickiej, a obecnie prezesem Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Inicjatorka i uczestniczka wielu wydarzeń i uroczystości w parafii oraz diecezji. Jako wdowa wychowała przykładnie czwórkę dzieci, kształtując w nich wiarę i chrześcijańskie wartości.  

 

Aniela Błaszczyk

Wolontariuszka w punkcie medycznym przy Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych na Miodowej w Warszawie. Od 12 lat służy podopiecznym jako pielęgniarka. Współpracowała z bł. ks. Jerzym Popiełuszko w służbie medycznej przy parafii św. Stanisław Kostki, gdzie działa do dzisiaj.

 

Mirosław Chilmanowicz

Z parafii św. Klemensa w Nadarzynie. Jest założycielem i dyrygentem Orkiestry Ochotniczej Służby Pożarniczej Nadarzyn, która przez lata osiągnęła wysoki poziom artystyczny i koncertuje w kościołach. Czynnie angażuje się w wydarzenia w Kościele warszawskim.

 

Kazimierz Czarnecki

Wiele lat działa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej oraz w Parafialnym Kole Misyjnym przy kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Organizuje zbiórki rzeczy dla Polaków mieszkających w Kazachstanie. Jest wolontariuszem w Świątyni Opatrzności Bożej. Otaczał opieką poszkodowanych powodzian.

 

Dariusz Górnicki

W parafii Świętej Trójcy w Warszawie jest współorganizatorem kina parafialnego. Odpowiedzialny za nagłośnienie uroczystości parafialnych. Dokumentuje fotograficznie wszystkie wydarzenia kościelne, jest chętny do pomocy w różnych pracach przy wystroju kościoła.

 

Irena Kalińska

Wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. św. Ojca Pio. Od 22 lat gotuje w kuchni dla ubogich i bezdomnych. Zawsze gotowa spieszyć z pomocą innym, życzliwa. Chętnie angażuje się w  prace na rzecz podopiecznych. Z ramienia Rady Koła koresponduje z więźniami, wspierając ich ewangelicznie.

 

Jacek Kandzior

Prezes Rady Parafialnej i Służby Kościelnej, członek Rady Ekonomicznej w parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie. Pracowity, niezwykle wrażliwy, zaangażowany w codzienną pomoc dla dobra wspólnoty parafialnej.

 

Barbara Krajewska

Wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. św. Ojca Pio. Od 26 lat posługuje bezdomnym i ubogim pracując w kuchni. Zawsze pełna poświęcenia i życzliwa dla bliźnich. Mobilizuje innych do zaangażowania w posługę potrzebującym. Działa w parafialnym zespole Caritas.

 

Stefan Kuciński

Od 58 lat pracuje w parafii św. Doroty w Zawadach. Wszechstronnie zaangażowany w życie parafii przede wszystkim jako organista. Prowadził chór, przygotowywał dzieci do sakramentów, uczył religii, prowadził kancelarię parafialną. Jest dla innych przykładem umiłowania liturgii, sumienności i wierności.   

 

mgr Stefania Łęcka

Pracuje w parafii św. Klemensa w Nadarzynie. Założyła i prowadziła Ognisko Dziecięco-młodzieżowe, którego celem była opieka i pomoc dla dzieci z biedniejszych rodzin. Założyła Parafialny Zespół Caritas, który działa prężnie w całej gminie Nadarzyn. Dała się poznać jako osoba wrażliwa na ludzką biedę.

 

Grażyna Miszczak

W parafii Świętej Trójcy w Warszawie jest współorganizatorką parafialnego teatru i kina oraz wydarzenia – Niedziela Hiszpania. Zaangażowana w przygotowywanie oprawy uroczystości parafialnych oraz nabożeństw, takich jak Droga Krzyżowa ulicami Powiśla.

 

Jerzy Pietrachowicz

W kościele Świętej Trójcy w Warszawie aktywnie działa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, organizując zbiórki rzeczy dla Polaków mieszkających w Kazachstanie. Udziela bezpłatnych korepetycji biedniejszej młodzieży, otacza opieką niepełnosprawną parafiankę.

 

mgr Alina Prokopczuk

Jest prezesem Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Świętej Rodziny w Warszawie i inicjatorką powołania Akcji Katolickiej w swojej parafii. Realizatorka wielu ważnych wydarzeń, zaangażowana jako wolontariuszka Święta Dziękczynienia. Oddana Kościołowi warszawskiemu.

 

mgr Jerzy Przybylski

Z parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, gdzie działa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej. Jest współorganizatorem Konkursu Biblijnego. Uczestniczy w wydarzeniach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Sumienny i pracowity, bardzo oddany Kościołowi.

 

Agnieszka Tyburcy

Z parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Wieloletnia animatorka pomagająca w przygotowywaniu dzieci do I Komunii Świętej. Opiekuje się bielankami. Organizuje oprawę niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci.

 

Sławomira Wrońska

Założycielka Parafialnego Koła Misyjnego w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Wszechstronnie wspiera misje w Afryce, przy okazji różnych inicjatyw parafialnych. Organizuje zbiórki rzeczy dla misji, wspiera finansowo misjonarzy przyjeżdżających do Polski.

 

Jerzy Żydkiewicz

Z parafii św. Szczepana w Warszawie, gdzie uczestniczy w działaniach Akcji Katolickiej. Wspiera parafię swoim talentem aktorskim, kształcąc lektorów, przygotowując oprawę liturgiczną uroczystości. Jest autorem rozważań Drogi Krzyżowej i twórcą kilku przedstawień o Janie
Pawle II. Zachęcił ludzi młodych do zaangażowania się w życie parafii.