Studium Małżeństwa i Rodziny. Nabór do końca września, ale decyduje kolejność

Akademia Katolicka zaprasza na dwuletnie studium osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin • Celem tego studium oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się m.in. w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa

Studium jest skierowane przede wszystkim do osób, które po jego ukończeniu będą mogły włączyć się w różne formy zaangażowania w Kościele, na przykład w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, ale też organizacją lub prowadzeniem warsztatów rozwojowych. Minimalny wiek kandydata – 25 lat.

W czasie zajęć uczestnicy wzmacniają osobiste relacje relacje interpersonalne, poprawiają efektywność komunikacji, zdobywają narzędzia do radzenia dobie w kryzysie, ale nabywają również umiejętności prowadzenia warsztatów oraz wiedzę o prowadzeniu życia duchowego, nauce Kościoła o małżeństwie.

Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowoych, elementy bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej >>>Akademii Katolickiej w Warszawie.