„Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach”. Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komisji Wychowania Katolickiego KEP wystosowała 19 sierpnia 2019 roku apel do rodziców i prawnych opiekunów, przypominający im o tym, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, które są proponowane w szkole

W związku z doniesieniami, że w niektórych miastach Polski od września planuje się wprowadzenie i finansowanie edukacji seksualnej dzieci w szkołach Komisja Wychowania Katolickiego apeluje do rodziców o czujność i roztropność.

Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje – czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśla, że w niektórych miejscach jest już realizowana tzw. edukacja antydyskryminacyjna i przypomina rodzicom, że „dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”.

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych, w których będą przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości, powinni oni – jak podkreśla Komisja – podpisać i złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Jest ono do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

Pełna treść komunikatu oraz oświadczenie >>> do pobrania