„Ratunek mamy w krzyżu i Ewangelii”. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek

W Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej w Archikatedrze Warszawskiej przewodniczył bp Piotr Jarecki • Wraz z nim w pustej świątyni adorowali krzyż kard Kazimierz Nycz i biskupi pomocniczy • Polecamy RETRANSMISJĘ • "Trudny czas pandemii powinien jeszcze bardziej uczynić nas 'ludźmi ducha'" •

Bp Jarecki zwrócił uwagę na szczególne okoliczności sprawowania Liturgii Męki Pańskiej w tym roku. „W czasie cierpienia i śmierci wielu ludzi, lęków, odosobnienia, kryzysów, niepewności jutra na skutek panoszącej się pandemii koronawirusa” – jak zauważył – wielu ludzi pyta o sens cierpienia.

– Skoro Bóg-Człowiek, Syn Boży cierpiał dobrowolnie i wybrał haniebną śmierć na krzyżu z miłości do człowieka to cierpienie musi mieć jakiś głęboki sens – powiedział bp Jarecki. Jednocześnie podkreślił, że jest to sens zbawczy.

„Nasz ratunek jest w krzyżu i w Ewangelii” – podkreślał kilkakrotnie warszawski biskup pomocniczy. „Jeżeli chcemy właściwie przeżyć triduum sacrum, trudny czas pandemii, mamy tylko jedną drogę, jedną radę: złączyć się duchowo z krzyżem Chrystusa, który jest objawieniem najdoskonalszej miłości, miłości Boga” – wskazywał bp Jarecki.

Kaznodzieja tłumaczył, że bez takiego nastawienia „cierpienie, choroba i śmierć, nasze słabości mogą nas kompletnie pogrążyć”. Dodał, że „trudny czas pandemii, kwarantanny, chorób, smutku, odosobnienia, śmierci powinien uczynić nas jeszcze bardziej ludźmi ducha, ludźmi modlitwy, przylgnięcia do Boga”. W przeciwnym razie, przestrzegł biskup, „ulegniemy poczuciu zwątpienia, przygnębienia, beznadziei, lęku, który prowadzi do agresji”.

Duchowny tłumaczył, że Wielki Piątek wzywa chrześcijan, by potrafili czuwać z Synem Bożym, byli z Nim rzeczywiście zjednoczeni, w duchu wdzięczności za to, że nas zbawił i ciągle zbawia.

„Każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas jest słabym człowiekiem, któremu Bóg okazał i okazuje miłosierdzie. Miłość wyrażoną najdoskonalej na ołtarzu krzyża, przez co pojednał nas ze sobą” – mówił bp Jarecki.

W Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej w Archikatedrze Warszawskiej można było wysłuchać Pasji wg św. Jana. Szczególnie rozbudowany charakter miała wielkopiątkowa modlitwa wiernych zanoszona do Boga we wszystkich potrzebach Kościoła i świata. W tym roku dodano specjalną intencję w związku z epidemią koronawirusa.

Modlono się „za udręczonych trwającą epidemią” aby Bóg „przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia”. – Daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu – zakończył tę  modlitwę bp Jarecki.

Następnie rozpoczęła się adoracja krzyża, który został uroczyście wniesiony do prezbiterium Archikatedry, po czym biskup zdjął z niego nałożoną w V niedzielę Wielkiego Postu zasłonę. Przez dłuższą chwilę, najpierw w ciszy a potem przy śpiewie pieśni trwała adoracja krzyża. W poprzednich latach wierni uczestniczący w liturgii mogli podejść do krzyża i oddać mu cześć poprzez ucałowanie. W tym roku, ze względu na epidemię nie było to możliwe, archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie była pusta, a liturgia sprawowana bez udziału wiernych.

Na zakończenie Najświętszy Sakrament w monstracji zasłoniętej tiulowym welonem został przeniesiony do tradycyjnego grobu Pańskiego przygotowanego w Archikatedrze Warszawskiej.

Jutro Wigilia Paschalna o godz. 20.00 Transmisja na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej

KAI/archwwa.pl