Powstało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Warszawskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom to szósta tego typu placówka w Polsce powstała dzięki Caritas.

Znajdą tam pomoc osoby oczekujące na decyzję w procedurze o nadanie statusu uchodźcy oraz osoby przebywające w Polsce legalnie na podstawie wiz, różnych form ochrony lub pobytu czasowego i stałego. Uzyskają pomoc socjalną, psychologiczną oraz doradztwo międzykulturowe.

W zależności od indywidualnej sytuacji, beneficjenci mogą otrzymać pomoc materialną w zakupie żywności i środków chemicznych, dofinansowanie do wynajmu mieszkań i opłat do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych oraz zakupie podręczników i wyprawek szkolnych.

Centrum w Warszawie powstało w kwietniu 2016 r. w ramach projektu „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerami tego projektu są Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Warszawskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dołączyło do pięciu już istniejących w Polsce centrów, znajdujących się w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu i Zielonej Górze.
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej znajduje się w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel. 660 424 014

Wejście od dziedzińca, klatka nr 1, lokal nr 8 (drugie piętro)
Przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.30 – 15.30.