Ogólnopolska inauguracja roku akademickiego w bazylice Świętego Krzyża

"Życzę wam, aby całe wielkie przedsięwzięcie nowego roku akademickiego było w służbie myślenia i prawdy – powiedział kard. Kazimierz Nycz w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie • 30 września przewodniczył on uroczystej Mszy św. z okazji ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego 2018/2019

W uroczystej Mszy św. udział wzięli m.in. minister edukacji i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, licznie zgromadzeni rektorzy oraz przedstawiciele uczelni wyższych z całej Polski, poczty sztandarowe, a także studenci.

W homilii metropolita warszawski przypomniał, że 1 października w całej Polsce rozpocznie się nowy rok akademicki, a na uczelnie powróci ponad milion studentów, by się kształcić. – Rozpocznie się kolejny etap pracy – formacji intelektualnej, zawodowej, ale także – wierzę w to gorąco – formacji duchowej – mówił. Kard. Nycz przypomniał także, że nowy rok akademicki będzie szczególny, gdyż w październiku wejdzie w życie w październiku nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Metropolita warszawski pytał zgromadzonych: w jakim celu gromadzimy się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w kościele? – Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Jako ludzie wierzący przychodzimy prosić Boga o światło  Ewangelii i błogosławieństwo na ten nowy rok akademicki – mówił. Jak zaznaczył, gromadząc się właśnie w bazylice Świętego Krzyża, patrzymy na stojący przed nią krzyż, który stał się znakiem naszego zbawienia. – Przychodzimy także, żeby słuchać tego, co dziś, w tym miejscu, tu i teraz, mówi nam Bóg – dodał.

Kard. Nycz nawiązał również do czytania mówiącego o apostołach, którzy donieśli Jezusowi o ludziach wypędzających złe duchy w Jego imię. Jezus odpowiedział im, że „nikt, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. – Jezus daje pouczenie podstawowe i zasadnicze, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy – umieć zobaczyć dobro u innych ludzi – mówił. Jak dodał, tę naukę powinniśmy przenieść do naszej rzeczywistości, także uczelnianej.

Na zakończenie metropolita warszawski przytoczył wypowiedzi św. Jana Pawła II i papieża seniora Benedykta XVI o edukacji. Życzył również, aby wielkie przedsięwzięcie nowego roku akademickiego służyło przede wszystkim człowiekowi, by było w służbie myślenia i prawdy.

KAI/awo