Nowe „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”

Zapraszamy do zapoznania się z "Wiadomościami Archidiecezjalnymi Warszawskimi" pod redakcją ks. Piotra Odziemczyka. Cyfrowa wersja czasopisma do ściągnięcia w naszym serwisie

– WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNE WARSZAWSKIEJ – PLIK TEKSTOWY DO POBRANIA

 

Drodzy Czytelnicy,

8 grudnia 2015 roku papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w bazylice watykańskiej i zachęcił wszystkich wiernych do otwarcia serc Chrystusowi, który przecież nieustannie chce do nas przychodzić. Taką wiarą żyjemy i przekazujemy ją innym. Zapewne w Roku Miłosierdzia Bożego czeka na nas wiele łask. A jesteśmy dopiero u jego początków.

Zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do zapoznania się z programem obchodów jubileuszowych w Archidiecezji Warszawskiej i propozycją programu duszpasterskiego na rok 2015/2016 autorstwa Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, wikariusza generalnego Archidiecezji Warszawskiej. W roku 2016 obchodzić też będziemy jubileusz 1050­lecia Chrztu Polski. W tym numerze „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich” przeczytać można list pasterski Episkopatu Polski z okazji tego wydarzenia. Wiara przyjęta przez Mieszka I w 966 roku jest wiarą całego narodu polskiemu, czemu dadzą wyraz Pasterze Kościoła i wierni 3 maja 2016 roku na Jasnej Górze poprzez odnowienie aktu zawierzenia naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków Matce Bożej. Innym świadectwem wiary będą niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka w Polsce.

To wszystko przed nami, a co już za nami?

Wielką radością nas wszystkich jest przekazanie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokumentu o heroiczności cnót Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego (Positio super virtutibus). W ten sposób wszystkie procedury związane z beatyfikacją Prymasa zostały dopełnione i nadszedł czas intensywnej modlitwy w intencji uznania cudu i o rychłą beatyfikację.

W październiku na Watykanie trwały obrady XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów pod hasłem: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. O dokumencie podsumowującym synod, Relatio finale, piszemy w dziale Stolica Apostolska. Troska o trwałość małżeństwa i rodziny wyraża się w zasadach przygotowania do sakramentu małżeństwa, które zarządzeniem metropolity warszawskiego obowiązują w Archidiecezji Warszawskiej od 1 stycznia 2016 roku. Publikujemy je w dziale Kuria Metropolitalna Warszawska.

Porządkująca istotne sprawy jest również uchwała Konferencji Episkopatu Polski zakazująca celebracji Mszy Świętych oraz nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe.

W minionym półroczu świętowaliśmy 20­lecie Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej. Homilię Kazimierza kardynała Nycza, wygłoszoną podczas Mszy Świętej odprawionej z okazji rocznicy, cytujemy w dziale Arcybiskup.

Od sierpnia 2015 roku mamy w Warszawie nową parafię, która przynależy do dekanatu jelonkowskiego. Dekretem Księdza Kardynała zostały wyznaczone jej granice.

Zapraszam jeszcze do przejrzenia kalendarium wydarzeń drugiej połowy 2015 roku, chociażby po to, aby podziękować Bogu za to wszystko, co było naszym udziałem w tym czasie.

Na Nowy Rok 2016 życzę wszystkim Czytelnikom nadziei i radości, jaką niesie ze sobą Miłosierdzie Boże. Byśmy potrafili przylgnąć do Serca Bożego z dziecięcą ufnością i oddaniem.

Ksiądz dr Piotr Odziemczyk

redaktor naczelny