Metropolita warszawski powołał nową Radę Kapłańską na lata 2018-2023

Pierwsze spotkanie tego gremium odbyło się 15 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich • Duchowni wchodzący w skład tego gremium odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza

Rada kapłańska to zespół księży – przedstawicieli duchowieństwa całej diecezji. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, „ażeby – jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego – możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części ludu Bożego”,

W skład rady wchodzą członkowie zarówno z urzędu jak i z wyboru. Członkami z urzędu są wikariusze generalni i wikariusze biskupi, rektorzy seminariów. Drugą grupę stanowią członkowie wybrani bezpośrednio przez biskupa (by w ten sposób można było uzupełnić ewentualne braki przedstawicieli niektórych środowisk). Ponadto około połowa członków rady kapłańskiej pochodzi z wyboru dokonanego przez kapłanów.

Prawo wyboru do rady kapłańskiej, zarówno czynne jak i bierne posiadają wszyscy księża inkardynowani do archidiecezji warszawskiej, ale też możliwy jest wybór kapłanów nieinkardynowanych do diecezji lub zakonników, którzy „przebywając na terenie diecezji, wykonują dla jej dobra jakiś obowiązek”. Wybory są dwustopniowe – do końca października kandydatów do Rady kapłańskiej wybierali księża w dekanatach, a następnie w 8 listopada odbyły się wybory na poziomie diecezjalnym.

Rada kapłańska jest głosem doradczym biskupa. Biskup diecezjalny powinien wysłuchać jej zdania w ważniejszych sprawach, potrzebuje jej zgody tylko w wypadkach wyraźnie określonych w prawie kanonicznym.

 

RADA KAPŁAŃSKA

Członkowie Rady Kapłańskiej z urzędu:
Biskup Piotr Jarecki, wikariusz generalny
Biskup Rafał Markowski, wikariusz generalny
Biskup Michał Janocha, wikariusz generalny
Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla, wikariusz sądowy
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, wikariusz biskupi i kanclerz kurii
Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
Ksiądz prałat dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Ksiądz prałat dr Alojzij Oberstar, rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie
Ksiądz prałat Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich kurii

Członkowie Rady Kapłańskiej z nominacji Arcybiskupa Warszawskiego:
Ksiądz Marcin Jurak MIC
Ojciec Wiesław Kulisz SJ
Ojciec Krzysztof Michałowski OP
Ojciec Marek Tomczyk OSPPE
Ksiądz Krzysztof Hałaj
Ksiądz Jarosław Kuśmierczyk

Członkowie Rady Kapłańskiej z wyboru:
Ksiądz Karol Alexandrowicz
Ksiądz prałat Bogdan Bartołd
Ksiądz Konrad Dmochowski
Ksiądz Łukasz Duda
Ksiądz prałat dr Dariusz Gas
Ksiądz Mateusz Kielarski
Ksiądz Paweł Kulpiński
Ksiądz kanonik prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Ksiądz prałat Jan Mężyński
Ksiądz kanonik Grzegorz Michalczyk
Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk
Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński
Ksiądz Karol Oparcik
Ksiądz kanonik Paweł Sobstyl
Ksiądz Paweł Sokołowski
Ksiądz kanonik Robert Strzemieczny
Ksiądz prałat dr Marek Szymula
Ksiądz Marcin Uhlik
Ksiądz prałat Jan Zieliński
Ksiądz Mariusz Żołądkiewicz

Zastępcy członków Rady Kapłańskiej:
Ksiądz kanonik Jerzy Wikieł
Ksiądz Rafał Jaworski
Ksiądz dr Jerzy Jastrzębski

 

KOLEGIUM KONSULTORÓW

Biskup Piotr Jarecki, wikariusz generalny
Biskup Rafał Markowski, wikariusz generalny
Biskup Michał Janocha, wikariusz generalny
Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla, wikariusz sądowy
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, wikariusz biskupi i kanclerz kurii
Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
Ksiądz prałat dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Ksiądz prałat dr Alojzij Oberstar, rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie
Ksiądz prałat dr Dariusz Gas, proboszcz
Ksiądz prałat Jan Zieliński, proboszcz