Kard. Nycz w Wielki Czwartek zaapelował o jedność

O jedność kapłanów z papieżem Franciszkiem i biskupami, a także wewnątrz wspólnoty kapłańskiej zaapelował w Wielki Czwartek kard. Kazimierz Nycz. Przed południem w archikatedrze warszawskiej przewodniczył Mszy św. Krzyżma, podczas której księża odnowili swoje przyrzeczenia. „Potrzeba nam spokoju i pokoju, postawy refleksji, mądrego dystansu do tego wszystkiego co burzy ludzki pokój i wspólnotę” – mówił w homilii.

Kard. Nycz zwracając się do duchownych, którzy wypełnili całą archikatedrę warszawską zachęcał, by odnawiając przyrzeczenia kapłańskie dali wyraz nieustannej wierności. – Abyśmy byli jednością w prezbiterium warszawskim, jednością z biskupem, w jedności z Kościołem powszechnym ale także żebyśmy byli w jedności, prawdziwej jedności, z papieżem Franciszkiem – prosił.

Zdaniem metropolity warszawskiego chociaż troska o jedność wśród księży zawsze ma ogromne znaczenie to obecnie „jedność wewnątrz prezbiterium jak i jedność z papieżem Franciszkiem jest wyzwaniem ważnym, szczególnym na nasze czasy, w których nam przychodzi żyć i o tej jedności świadczyć” – podkreślił.

Kard. Nycz zachęcał także by w Wielki Czwartek dołączyć szczerą i gorącą modlitwę o nowe powołania kapłańskie, aby Kościołowi nigdy nie zabrakło tych, którzy idą głosić Ewangelię, sprawować sakramenty święte i przewodzić w posłudze miłości.

Wiele miejsca poświęcił też w wielkoczwartkowej homilii Duchowi Świętemu, nawiązując w ten sposób do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. „Jednym z największych darów Wieczernika jest Eucharystia, ale również w Wieczerniku miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego i dlatego darem Wieczernika jest również dar Pięćdziesiątnicy”.

Metropolita warszawski powiedział, że związek kapłaństwa z Duchem Świętym najbardziej widoczny jest w czasie sprawowania Eucharystii. – Przed każdą konsekracją kapłan z wiarą wypowiada słowa „uświęć Panie mocą Ducha Świętego, aby się stały Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa” – przypomniał.

Kard. Nycz stwierdził też, iż „ważnym pytaniem do kapłańskiego rachunku sumienia jest to, czy odprawiając codzienna Mszę świętą, uświadamiamy sobie, że działamy w Duchu Świętym i z Duchem Świętym? Czy to wzmacnia naszą pobożność i duchowość?” – pytał księży.

Metropolita warszawski zwrócił też uwagę, że wśród wielu darów Wieczernika są też słowa, które Jezus wypowiada, gdy przychodzi do Wieczernika: „Pokój wam!”. I pewnie je mówi także do nas w wieczerniku kapłańskim dzisiaj”. „Potrzeba nam wszystkim spokoju i pokoju, postawy refleksji, mądrego dystansu, opanowania tego wszystkiego, co burzy ludzki pokój i wspólnotę” – podkreślił.

Kard. Nycz wskazał również na miłosierdzie i przebaczenie – jako „dary Wieczernika”, bo to tam apostołowie usłyszeli „weźmijcie dary Ducha Świętego, komu odpuścicie będzie odpuszczone”.

Przypomniał, że „Kościół jest służebny i kapłaństwo jest służebne”. Zachęcał, by w tym roku szczególnie zwrócić uwagę na to, że kapłan jest służebny wobec Eucharystii i wobec Kościoła ale również wobec wszystkich, do których jest posłany. Także do tych, którzy są nam nieżyczliwi. Do nich także posyła nas Chrystus i każe im głosić Ewangelię – podkreślił.

“Bądźmy razem, służebni wobec Kościoła i w Kościele, który jest służebny wobec świata. Nie zaniedbujmy w sobie charyzmatu, który został nam dany” – zachęcał.

W archidiecezji warszawskiej posługuje 842 księży diecezjalnych oraz 512 zakonnych.

archwwa.pl