Kard. Nycz udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu w kościele seminaryjnym

We wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 7 grudnia dwaj klerycy przyjęli święcenia diakonatu a jeden diakon przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza • Bądźcie przekonującym świadectwem dla świata - zachęcał ich metropolita warszawski

Święcenia diakonatu podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym przyjęli alumni: Dominik Adam Kulczycki i Adam Rzeczkowski, a święcenia prezbiteratu diakon Damian Drozd.

Nowo wyświęceni alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie dołączyli do grona pięciu diakonów, którzy przyjęli święcenia w maju. Ks. Damian Drozd dołączył do dwudziestu sześciu neoprezbiterów, którzy otrzymali w tym roku święcenia kapłańskie.

Nawiązując do przypowieści o zaginionej owcy, kard. Kazimierz Nycz, zwracając się do kandydatów do święceń, podkreślił, że nie wystarczy dziś czekać aż ci, którzy odeszli od Kościoła, sami do niego wrócą.

– Trzeba szukać tak dalece, że zostawia się te 99 owiec, by odnaleźć tę jedną i przynieść ją ze szczególną miłością i troskliwością do owczarni Jezusa. Bóg chce zbawić każdego człowieka, a my jesteśmy uczestnikami tego wielkiego planu zbawienia i dzieła zbawienia, którego dokonuje w Kościele i przez Kościół. Dlatego wchodzicie w to zadanie, które wam powierza Pan Jezus. Głoście Słowo Boże i służcie sakramentom świętym, by w sakramentach świętych służyć ludowi Bożemu – mówił metropolita warszawski, podkreślając równocześnie, że przekonujące głoszenie miłości Boga, musi być poparte służbą.