Kard. Nycz do nowych proboszczów: to, co zwyczajne trzeba wypełniać w sposób nadzwyczajny

Kard. Kazimierz Nycz wręczył dziś dekrety 16 nowym proboszczom w Archidiecezji Warszawskiej • „Nie wy otrzymujecie parafię, to parafia otrzymuje was” – powiedział podczas uroczystości, w czasie której obejmujący urząd proboszczowie złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenia • Nowe parafie duchowni obejmą 1 lipca br.

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” – to istota powołania kapłańskiego – wskazał metropolita warszawski przywołując Ewangelię wg św. Jana. Podkreślił, że posłanie nowych proboszczów ma charakter nie tylko administracyjny ale teologiczny. – Kościół posyła was do konkretnych parafii z określonym celem, jakim jest głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. Pamiętajcie zawsze, że to co podstawowe i zasadnicze w misji Kościoła, chciałoby się powiedzieć – zwyczajne, trzeba wypełniać w sposób nadzwyczajny: gorliwy, piękny, głęboki – zaznaczył kard. Nycz.

– Myliłby się ten, kto chciałby być proboszczem i myślałby, że wystarczy robić dokładnie to, co się robiło 50, 40 czy 30 lat temu. Ważnym zadaniem proboszcza jest inspirowanie parafian i współpracowników. Nie wy otrzymujecie parafię, ale to parafia otrzymuje was – podkreślił metropolita warszawski wskazując na służebny charakter misji proboszcza.

Nowym proboszczom radził, by byli twórczymi kontynuatorami swoich poprzedników. Dobrze jest stosować zasadę, by w pierwszym roku posługi nie zaczynać od rewolucji, ale głęboko się przypatrywać i prowadzić namysł duszpasterski wspólnie z współpracownikami, księżmi i radą parafialną. Uwierzcie, świeccy mogą wiele wnieść i pomóc w prowadzeniu parafii – mówił kard. Nycz.

Metropolita warszawski zwrócił też uwagę na konieczność „wychodzenia do ludzi”. Czekanie, aż przyjdą, albo myślenie kategoriami, że to wystarczy należy schować do lamusa. Dziś trzeba wychodzić na obrzeża, peryferie – jak to mówi papież Franciszek, by szukać i przyprowadzać do Kościoła. To jest ewangelizacyjna misja Kościoła dlatego bardzo wam to kładę na serce i z serca wam błogosławię – zaznaczył metropolita warszawski.

Nowi proboszczowie w archidiecezji warszawskiej >>

INFOGRAFIKA >> 

archwwa.pl