Episkopat sprawował Mszę świętą za Benedykta XVI. „Spełniamy jego ostatnią prośbę: módlcie się za mnie”

"Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają w fałsz. I przed tym niebezpieczeństwem chciał nas uchronić" - powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy świętej w intencji zmarłego Benedykta XVI. Liturgii sprawowanej w sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem Episkopatu Polski przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. "Spełniamy jego ostatnią prośbę" - powiedział na zakończenie Mszy

W homilii abp Stanisłwa Gądecki omówił kolejne etapy życia Josepha Ratzingera: jako profesora, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jako papież, wreszcie jako papież emeryt.

Podkreślał, że Benedykt XVI pojmował reformę Kościoła “jako odnowę, która prowadzi z powrotem do sedna wiary, a nie do jej pozbawienia istotnych elementów przez tych, którzy zadowalają się instytucjonalnym katolicyzmem i chętnie poświęcają filary wiary, aby zyskać powszechną akceptację”.

Wspominając o prowadzonych przez ks. prof. Ratzingera wykładach z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Tybindze, abp Gądecki przypomniał, że wówczas, pod koniec lat 60. na tej uczelni modny stał się marksizm, co prowadziło to do poważnych zamieszek nie tylko na salach wykładowych.

– To doświadczenie pozwoliło Ratzingerowi zrozumieć, że – aby podtrzymać intencje Soboru – należy się sprzeciwiać nadużywaniu wiary do politycznych celów – wskazał przewodniczący KEP. Przypomniał, że na podstawie ówczesnych wykładów w 1968 roku powstała jedna z najbardziej znanych książek późniejszego papieża “Wprowadzenie w chrześcijaństwo”.

Przewodniczący KEP podkreślił także, że Joseph Ratzinger był mocno przekonany o konieczności więzi między wiarą a rozumem. Natomiast jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary był wyczulony na prawdę. – Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają w fałsz – wskazywał abp Gądecki dodając, że przed tym właśnie niebezpieczeństwem próbował uchronić świat prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

– Odejście od prawdy musi prowadzić do dyktatury relatywizmu, którego przykład mamy obecnie w nieludzkiej, absolutnej kontroli myśli i zachowań głównego nurtu libertynizmu w świecie zachodnim – powiedział metropolita poznański. Przypomniał też, że w dokumentach podpisywanych przez ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, przeciwstawiał się on próbom godzenia chrześcijaństwa z filozofią marksistowską. – Komunizm, nazizm i faszyzm mają głęboko ateistyczne korzenie – przypomniał abp Gądecki.

Omawiając następnie pontyfikat Benedykta XVI przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę m.in. na papieskie wystąpienia w obronie małżeństwa i rodziny oraz działania, dzięki którym umocnił on i rozbudował kontakty ekumeniczne i międzyreligijne. Papież ten, przypomniał abp Gądecki, konsekwentnie dążył do oczyszczenia Kościoła z przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Metropolita poznański zacytował też słowa Benedykta XVI skierowane do kapłanów w katedrze św. Jana w Warszawie w maju 2006 roku: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.

Benedykt XVI był wielkim współczesnym teologiem, pozostawiając kilkanaście tomów różnych pism, w tym trzy encykliki: o wierze, nadziei i miłości – przypomniał abp Gądecki. Trzytomowe dzieło „Jezus z Nazaretu” jest zaś świadectwem bardzo charakterystycznego sposobu rozumienia misji teologa.

– Czasem bowiem teologowie, nawet o wielkich nazwiskach, rozumieją uprawianie teologii jako swoistą zabawę intelektualną na abstrakcyjnych ideach (…) – stwierdził przewodniczący KEP.

Kończąc, abp Gądecki zacytował słowa Benedykta XVI skierowane do Polaków w Warszawie, w maju 2006 r., kiedy to zachęcał rodaków papieża Wojtyły do mocnego trwania w wierze: „Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii”.

Na zakończenie Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, nuncjusz apostolski w Polsce podziękował wszystkim za wspólną modlitwę za zmarłego Papieża seniora. – Dobrze, że dziękczynienie za życie Benedykta sprawujemy w tym kościele, bo przecież na pierwszym miejscu chcemy podziękować za jego osobę, która była i jest darem Bożej Opatrzności dla Kościoła katolickiego i dla świata – powiedział abp Salvatore Pennacchio.

Nuncjusz przywołał też pierwsze słowa kard. Ratzingera po jego wyborze na papieża: “Kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej”. Jak zaznaczył, abp Pennacchio, słowa te były niejako podsumowaniem dotychczasowego życia, jak również zapowiedzią stylu pontyfikatu Benedykta XVI.

– Przepełnieni wdzięcznością za życie papieża Benedykta, spełniamy dziś jego ostatnią prośbę: pamiętajcie o mnie w modlitwie – powiedział nuncjusz, po czym udzielił zgromadzonym apostolskiego błogosławieństwa.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia ub. roku o godz. 9.34 w klasztoru Mater Ecclesiae. Miejsce to papież senior wybrał na swoją siedzibę po zrzeczeniu się posługi Piotrowej w 2013 roku. Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat.

Msza św. pogrzebowa odbyła się 5 stycznia na Placu św. Piotra. Trumnę złożono do grobu w Grotach Watykańskich.

kh, KAI/archwwa.pl