Ośmiu księży Archidiecezji Warszawskiej odznaczonych godnością kapelana Jego Świątobliwości

Metropolita warszawski wręczył odznaczenia papieskie podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się we wtorek w Domu Arcybiskupów Warszawskich • Otrzymały je osoby zasłużone dla archidiecezji przez wieloletnią pracę duszpasterską - podkreślił •

W gronie odznaczonych księży znalazło się ośmiu księży Archidiecezji Warszawskiej: ks. prałat Eugeniusz Andrzejewski, ks. prałat Henryk Bartuszek, ks. prałat Stefan Kazulak, ks. prałat Jan Mężyński, ks. Bogdan Przegaliński, ks. prałat Andrzej Perdzyński, ks. Bogdan Przegaliński, ks. prałat dr Jan Szubka, ks. prałat Jan Zieliński.

Kard. Kazimierz Nycz wręczył odznaczenia papieskie siedmiu księżom podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Ks. prałat Stefan Kazulak odbierze je w innym terminie – przekazał metropolita warszawski.

– To osoby zasłużone dla archidiecezji warszawskiej przez wieloletnią pracę duszpasterską w budowaniu żywego Kościoła, czyli wspólnoty parafialnej – powiedział kard. Nycz o odznaczonych duchownych.

Tytuł kapelana Jego Świątobliwości to jedyna godność, którą odznacza się księży diecezjalnych – po reformie papieża Franciszka z 2014 roku. Godność otrzymują szczególnie zasłużeni księża, a warunkiem jest ukończenie 65. roku życia.

Lista odznaczonych duchownych:

Ksiądz prałat Eugeniusz Andrzejewski urodził się 2 września 1944 roku w Dokszycach, w ówczesnej Archidiecezji Wileńskiej (obecnie Białoruś). Po ukończeniu seminarium duchownego w Warszawie, przyjął święcenia prezbiteratu 1 czerwca 1969 roku, z rąk Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1975 roku uzyskał licencjat z teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako wikariusz posługiwał w trzech parafiach naszej archidiecezji. W latach 1987 – 1990 był wędrownym katechistą w ramach Drogi Neokatechumenalnej. Od października 1990 roku do chwili obecnej jest wicerektorem Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej.

Ksiądz prałat Henryk Bartuszek urodził się 8 stycznia 1956 roku w Mogielnicy. Po studiach w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 7 czerwca 1981 roku został wyświęcony na kapłana przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w trzech parafiach. Włączył się także w organizowanie rekolekcji dla młodzieży i rodzin w ramach Ruchu Światło – Życie, z którym jest związany do dziś. Pełnił urząd proboszcza parafii w Otrębusach, gdzie kontynuował zadanie budowy miejscowego kościoła z zapleczem administracyjnym. Od dwudziestu siedmiu lat jest proboszczem parafii Świętego Jakuba w Warszawie, gdzie kolejną kadencję pełni zadania dziekana dekanatu. Jest kanonikiem honorowym kapituły Opatrzności Bożej w Warszawie.

Ksiądz prałat Stefan Kazulak urodził się 7 sierpnia 1945 roku w Lesznie k. Błonia. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie w dniu 6 czerwca 1971 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w pięciu parafiach, a następnie organizował parafię Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Bramkach k. Błonia. Z kolei przez osiemnaście lat był proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu i dziekanem grójeckiego dekanatu. W obydwu parafiach wykazał się nie tylko zdolnościami dobrego gospodarza i organizatora, ale przede wszystkim niestrudzonego duszpasterza. Obecnie, po przejściu na emeryturę, pomaga duszpastersko w parafii w Łomiankach, gdzie rezyduje. Jest kanonikiem honorowym w Kapitule Opatrzności Bożej w Warszawie.

Ksiądz prałat Jan Mężyński urodził się 9 grudnia 1951 roku w Miedniewicach. Po studiach w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie w dniu 15 czerwca 1975 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w czterech parafiach, a następnie był proboszczem w Słomczynie k. Warszawy. Ksiądz Jan jest bardzo zaangażowany w działanie Ruchu Światło – Życie. Przez wiele lat pełnił funkcję moderatora diecezjalnego; każdego roku prowadzi rekolekcje dla młodzieży i rodzin. Od 13 lat jest proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku. Jest kanonikiem protektorem w Kapitule Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej.

Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Kielcach. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 5 czerwca 1977 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz siedmiu parafiach, a następnie objął urząd proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, który to urząd we wzorowy sposób pełni od dwudziestu sześciu lat. Był także wicedziekanem i dziekanem dekanatu pruszkowskiego. Dał się poznać jako niestrudzony i życzliwy ludziom duszpasterz oraz kapłan zatroskany o sytuację księży kondekanalych. Jest kanonikiem protektorem w Kapitule Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej.

Ksiądz Bogdan Przegaliński urodził się 25 sierpnia 1953 roku w Radzyminie. Po studiach w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie w dniu 1 czerwca 1980 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w siedmiu parafiach, a następnie był proboszczem w Konstancinie-Jeziornie. Bezpośrednio wcześniej, przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora i budowniczego diecezjalnego domu rekolekcyjnego dla młodzieży i rodzin. Obecnie, od siedmiu lat, jest proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie oraz wicedziekanem w swoim dekanacie.

Ksiądz prałat dr Jan Szubka urodził się 15 stycznia 1957 roku w Jaworzynie k. Kutna. Po ukończeniu seminarium duchownego w Warszawie, przyjął święcenia prezbiteratu 6 czerwca 1982 roku. W 1997 roku uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez osiemnaście lat był wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium naszej archidiecezji. Był członkiem sekretariatu Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej. W latach 1992 – 2007 proboszcz parafii w Babicach i miejscowy dziekan. Jest prałatem – dziekanem Kapituły Kolegiackiej Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie. Od 2007 roku jest proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie.

Ksiądz prałat Jan Zieliński urodził się 18 sierpnia 1950 roku w Wólce (diecezja łomżyńska). Po studiach w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie w dniu 15 czerwca 1975 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w sześciu parafiach, w tym w parafii katedralnej. Był wówczas równocześnie spowiednikiem alumnów naszego seminarium. Ksiądz Jan jest bardzo zaangażowany w działalność Drogi Neokatechumenalnej i w jej ramach, przez pięć lat posługiwał jako wędrowny katechista. Od 2003 roku, jest proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Warszawie.