Mamy dziewięciu nowych księży. Kim są?

Kard. Kazimierz Nycz udzielił w sobotę 25 maja w archikatedrze warszawskiej święceń prezbiteratu diakonom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie

Spośród dziewięciu diakonów, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu, siedmiu przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a dwóch w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Święcenia prezbiteratu przyjęli diakoni z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego:

 

Dk. Mateusz Baran – z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku, ma 31 lat. Ukończył studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 13 maja 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

 

Dk. Łukasz Bladosz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie, ma 28 lat. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. Praktyki diakońskie odbył w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

 

Dk. Patryk Dąchór z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Połańcu, ma 27 lat. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. Praktyki odbywał w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.

 

Dk. Tomasz Jakubowski z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu, ma 33 lata. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. 

 

Dk. Paweł Klefas z parafii św. Krzysztofa w Warszawie, ma 25 lat. Święcenia diakonatu przyjął 13 maja 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. W czasie formacji seminaryjnej odbywał praktyki w parafiach Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, św. Marii Magdaleny w Magdalence, parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela oraz w parafii św. Szczepana w Raszynie. 

 

Dk. Maciej Koźba z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym, diecezja zielonogórsko-gorzowska, ma 37 lat. Święcenia diakonatu przyjął 13 maja 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. 

 

 

Dk. Wojciech Szmidt pochodzi z parafii św. Barbary w Sosnowcu, ma 27 lat. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza. Praktyki diakońskie odbywał w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.

 

oraz diakoni z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”:

Dk. Jarosław Patelka pochodzi z Nowej Soli, ma 27 lat. Od 2009 roku formuje się na Drodze Neokatechumenalnej. Po maturze w 2016 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.

 

Dk. Michał Siatka pochodzi z parafii Bożego Ciała w Gdańsku, ma 27 lat. W trakcie nauki wstąpił na Drogę Neokatechumenalną. Do kapłaństwa formował się w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 8 grudnia 2023 roku z rąk kard. Kazimierza Nycza.