„Różne są dary łaski”. Jak będzie wyglądał Dzień Życia Konsekrowanego w archidiecezji warszawskiej?

W niedzielę 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego • W archidiecezji warszawskiej główne obchody rozpoczną się o godz. 15.00 w kościele seminaryjnym a ich najważniejszym punktem będzie Msza św. o godz. 16.00 w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem bp. Michała Janochy

W przededniu tych wydarzeń w archidiecezji warszawskiej zaplanowano również wspólną modlitwę przed świętem Ofiarowania Pańskiego – Dniem Życia Konsekrowanego. W kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, w sobotę 1 lutego, od godz. 17.30 zebrani w kościele – zakonnicy i świeccy będą modlić się w intencji wszystkich osób konsekrowanych. PROGRAM >>

Główne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w niedzielę 2 lutego rozpoczną się Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w kościele seminaryjnym. Po niej uczestnicy przejdą w procesji do archikatedry warszawskiej, gdzie o godz. 16.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem bp. Michała Janochy.  Podczas tej liturgii osoby konsekrowane odnowią złożone przed laty śluby.

S. Elżbieta Kowalewska, szarytka która od pół roku jest nową diecezjalną referentką spraw międzyzakonnych zwraca uwagę na różnorodność charyzmatów żeńskich zgromadzeń zakonnych posługujących w archidiecezji warszawskiej. – W każdym charyzmacie, ważne jest, aby być dla człowieka, wysłuchać go” – dodaje. Służbę na rzecz zgromadzeń zakonnych szarytka łączy z codzienną pracą katechetki.

To jak wygląda praca i życie siostry zakonnej, czy np. pracuje w szpitalu lub uczy w szkole zależy – jak mówi – od charyzmatu danego zgromadzenia.  – Widać  różnicę np. w posłudze sióstr klauzurowych (jest nią modlitwa) i sióstr czynnych (apostolstwo). Różne są charyzmaty, natomiast wspólna modlitwa, życie wspólnotowe, codzienna Eucharystia, to „cechy wspólne” wszystkich zgromadzeń zakonnych – podkreśla zakonnica.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II i co roku jest obchodzony 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego.

W archidiecezji warszawskiej posługuje ok. 2 tys. sióstr zakonnych i ok. 500 zakonników. Są też członkowie instytutów świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane.

kh/archwwa.pl

Zobacz też