Caritas dziękuje za żywy odzew na jej apele. Wciąż potrzebny nowy personel

"Nie ustajemy w poszukiwaniach osób chętnych do pracy na kolejne dni w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami" • Caritas Archidiecezji Warszawskiej informuje jak wygląda sytuacja w Ośrodku Działalności Leczniczej przy Krakowskim Przedmieściu i dziękuje za żywy odzew na jej apele

Informacja nt. sytuacji i stanu epidemiologicznego

w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej

w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 62

Stan na 18/19.04.2020

 

Mamy stały stan liczbowy pacjentów na Oddziale II. W ciągu ostatniej doby u kilku pacjentów doszło do destabilizacji stanu, który udało się opanować poprzez zintensyfikowanie leczenia. U dwóch pacjentów obserwujemy tendencję do stopniowego pogarszania stanu zdrowia. Z uwagi na prezentowane u pacjentów objawy, przygotowujemy się na prawdopodobny rozwój nowych przypadków zakażenia Covid-19 w Oddziale II. U wszystkich objawowych pacjentów zostały w dniu dzisiejszym pobrane wymazy na badanie genetyczne w kierunku obecności koronawirusa.

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy wyniki badań personelu, który opuścił Oddział. Jak dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego potwierdzonego zakażenia Covid-19 wśród pracowników zajmujących się pacjentami od dnia wykrycia pierwszych przypadków zakażenia wśród pacjentów w Oddziale.

Ukonstytuował się nowy zespół pracowników Oddziału. Wszystkie osoby obecnego personelu medycznego i pomocniczego pozyskaliśmy z własnej inicjatywy, co możliwe się stało wyłącznie dzięki żywemu oddźwiękowi osób prywatnych na nasze apele. Ze względu na fakt, że obecna kadra jest dyspozycyjna w ograniczonym okresie czasu, nie ustajemy w poszukiwaniach osób chętnych do pracy na kolejne dni w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami.

Praca poszczególnych grup zawodowych jest koordynowana i synchronizowana przez wyznaczoną, wykwalifikowaną osobę. Każdy nowy pracownik jest wprowadzany stopniowo w organizację Oddziału i ma wsparcie w doświadczonym członku personelu. Nad całością pracy Oddziału i bezpieczeństwem pacjentów czuwa lekarz, który przebywa całodobowo w Oddziale II.

W dalszym ciągu utrzymany jest zakaz odwiedzin w całej stacjonarnej Placówce.

 

Zarząd Caritas Archidiecezji Warszawskiej