Bp Janocha: zawierzamy tragiczne dzieje Rosji i Ukrainy, agresora i ofiary

W czasie nabożeństwa w archikatedrze warszawskiej, w piątek 25 marca, biskup Michał Janocha odczytał akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. "Zawierzamy tragiczne dzieje Rosji i Ukrainy, agresora i ofiary, dzieje narodów połączonych jednym chrztem" - powiedział w słowie na początku nabożeństwa.

Na początku nabożeństwa bp Janocha opowiedział wspólnych dziejach Rosji i Ukrainy, począwszy od chrztu Włodzimierza I Wielkiego. – Zawierzamy tragiczne dzieje Rosji i Ukrainy, agresora i ofiary, dzieje narodów połączonych jednym chrztem, pierwszymi wiekami wspólnej historii. Zawierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi, wierząc, że to Ona zdepcze głowę węża, że to do Niej należy zwycięstwo – mówił bp Janocha.

Jak podkreślił, „wojna objawia wybuch żywiołów, nad którymi człowiek już przestaje panować”. – A to bardziej nas otwiera na tajemnicę Tego, który jest Panem dziejów i który nawet ludzkie zbrodnie i nieprawości wpisuje w przedziwny, niepojęty, apokaliptyczny plan swojej Opatrzności – mówił bp Janocha.

Po modlitwie różańcowej w intencji pokoju, bp Janocha odczytał akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W łączności z papieżem Franciszkiem akt odczytano w kościołach w całej Polsce.

“My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata” – brzmi fragment aktu.

Franciszek dokona aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W celebracji pod przewodnictwem papieża uczestniczy, przebywający w tych dniach w Rzymie, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.