„Bogu niech będą dzięki za nowych Błogosławionych”

Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną! • Na zakończenie Mszy św. beatyfikacyjnej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej kard. Kazimierz Nycz podziękował papieżowi i jego wysłannikowi za beatyfikację nowych błogosławionych.

Archidiecezja Warszawska/Konferencja Episkopatu Polski/Wojciech. Łączyński

Słowo podziękowania kard. Kazimierza Nycza
(po modlitwie po Komunii)

Bogu niech będą dzięki za wielki dar nowych Błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Pragnę w tym momencie z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy sprawili, że mogło dojść do tej beatyfikacji i wszystkim tym, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość.

Dziękuję przede wszystkim Papieżowi Franciszkowi, który niejako w osobie Jego Eminencji Kardynała Marcello Semeraro jest tutaj z nami dziś obecny i pamięta o nas, przebywając w nieodległym Budapeszcie. Wyrażam wdzięczność Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych: jej pracownikom, oraz postulatorom, relatorom, i wszystkim zaangażowanym w wieloletnie procesy beatyfikacyjne obydwojga błogosławionych, także na szczeblu diecezjalnym.

Dziękuję za dar wspólnej modlitwy księżom kardynałom, arcybiskupom i biskupom tu obecnym, licznie zgromadzonym kapłanom, siostrom zakonnym i osobom życia konsekrowanego. Cieszę się z obecności najwyższych władz państwowych z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na czele.

Składam podziękowanie dla wszystkich służb mundurowych, dla służby zdrowia, dla władz administracyjnych i samorządowych. Dziękuję dziennikarzom, ludziom mediów, obsłudze technicznej oraz setkom wolontariuszy, bez których dzisiejsza uroczystość nie byłaby tak podniosła i piękna.

Wszystkim wam, drodzy siostry i bracia, dziękuję za obecność, która jest pięknym świadectwem wiary i pamięci o nowych błogosławionych. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy łączą się z nami przez transmisję telewizyjną w całej Polsce i na całym świecie; szczególnie myślę o chorych i cierpiących. Polecam was opiece błogosławionej Elżbiety i błogosławionego Stefana. Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną!

•Eminenza, La ringrazio di aver celebrato questa Santa Messa con il rito di beatificazione e ora Le
chiedo umilmente di impartire a tutti noi la benedizione apostolica.