40 lat temu Jan Paweł II wybrany papieżem

Modlitwą dziękczynną i koncertami Warszawa uczciła 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową we wtorek 16 października.

W ramach cyklu „Duchowość dla Warszawy” z koncertem jubileuszowym pt. „Pieśń o Bogu ukrytym” wystąpiłMarcin Styczeń z zespołem. Na to spotkanie z poezją św. Jana Pawła II zaprasza na godz. 19.00 do Centralnej Biblioteki Rolniczej zaprasza Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Natomiast Polska Opera Królewska o godz. 19.00 zaprezentowała w Świątyni Opatrzności Bożej „Oratorium minorum – Pieśń o Bogu ukrytym”. Wystąpią w nim Włodek Pawlik ze swoim triem jazzowym, Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej pod dyrekcją Tadeusza Karolaka oraz soliści: Aneta Łukaszewicz i Witold Żołądkiewicz. Fragmenty poematu oraz innych utworów Karola Wojtyły recytować będzie Ryszard Peryt.

Poemat w swym charakterze przypomina modlitwę – dialog poety z Bogiem, bogaty w rozważania filozoficzne. Przejmująca i piękna muzyka Włodka Pawlika doskonale uwydatnia kunszt poetycki i sens słów przyszłego papieża. Oratorium wykonane przez Polską Operę Królewską po raz pierwszy w kwietniu 2018 r. spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności.

Kontynuacja Dnia Papieskiego

Już w minioną niedzielę warszawiacy włączyli się w obchody XVIII Dnia Papieskiego. Jego kontynuacją będzie konferencja naukowa na Zamku Królewskim pt. „Wspólnota – rodzina – ojcostwo – współczesne wyzwania”, która odbędzie się 17 października. Obrady otworzy kard. Kazimierz Nycz a głównymi prelegentami będą m.in. o. prof. Jarosław Kupczak OP z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i prof. Blanca Castilla z Uniwersytetu Nawarry. „Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania jakie wyzwania stawia współczesny świat przed ojcami w rodzinie oraz o to, jakie powinności dziś względem Ojczyzny niesie za sobą spuścizna narodowa i tradycja” –podkreślają organizatorzy konferencji z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Celem konferencji jest bowiem namysł nad ojcostwem w dwóch fundamentalnych wymiarach: Rodziny i Ojczyzny dokonany w świetle nauczania Jana Pawła II.