Komisje

Komisja Muzyki Kościelnej

Przewodniczący
Ksiądz prałat prof. dr hab. Andrzej Filaber
zam. 00-695 Warszawa, Dom Katolicki im. Papieża Piusa XI
ul. Nowogrodzka 49
tel. +48 22 522 84 17
e-mail: afilaber@mkw.pl

Referent ds. muzyki kościelnej

Andrzej Nagalski
tel. +48 22 531 71 60, +48 606 179 153
e-mail: andrzej.nagalski@gmail.com
Przyjmuje: pon. 9:00-12:00

Skład komisji

Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Filaber 22-522-84-17 – afilaber@mkw.pl
Ksiądz Radosław Jurewicz – 602-179-388 – raadi@o2.pl
Ksiądz Piotr Markisz – 514-943-873 – piotrmarkisz@gmail.com
Ksiądz Rafał Staniec – 796-571-155 – rafal.staniec@wp.pl
Artur Backiel – 794-951-921 – artur_backiel@tlen.pl
Michał Dąbrowski – 691-754-646 – ewamichal1@tlen.pl
Paweł Ginda – 784-987-413 – pawel.ginda@vp.pl
Paweł Kaczyński – 693-145-753 – pawel.j.kaczynski@gmail.com
Tomasz Kalisz – 603-265-078 – t.kalisz@wp.pl
Przemysław Kapituła – 501-158-477 – kapitula@kapitula.org
Andrzej Nagalski – 606-179-153 – andrzej.nagalski@gmail.com
Dr Piotr Rachoń – 503-504-853 – p.rachon@wp.pl
Tomasz Tokarski – 502-277-293 – tt515@wp.pl

ZAPROSZENIE NA OPŁATEK DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Wszystkich organistów i dyrygentów chórów kościelnych obu diecezji warszawskich zapraszamy na świąteczne spotkanie „opłatkowe” w sobotę 5 stycznia 2019 o godzinie 10.30 do kościoła pw. św. Klemensa Hofbauera przy ul.Karolkowej 49.

Spotkanie rozpoczynamy śpiewem Liturgii Godzin (” Hora media”) w kościele, po której nastąpi spotkanie w sali parafialnej.

Przewodniczący Komisji
Muzyki Kościelnej

Archidiecezji Warszawskiej

Ks. prof. Andrzej Filaber