Komisje

Komisja Muzyki Kościelnej

Przewodniczący
Ksiądz prałat prof. dr hab. Andrzej Filaber
zam. 00-695 Warszawa, Dom Katolicki im. Papieża Piusa XI
ul. Nowogrodzka 49
tel. +48 22 522 84 17
e-mail: afilaber@mkw.pl

Referent ds. muzyki kościelnej

Andrzej Nagalski
tel. +48 22 531 71 60, +48 606 179 153
e-mail: andrzej.nagalski@gmail.com
Przyjmuje: pon. 9:00-12:00

Skład komisji

Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Filaber 22-522-84-17 – afilaber@mkw.pl
Ksiądz Radosław Jurewicz – 602-179-388 – raadi@o2.pl
Ksiądz Piotr Markisz – 514-943-873 – piotrmarkisz@gmail.com
Ksiądz Rafał Staniec – 796-571-155 – rafal.staniec@wp.pl
Artur Backiel – 794-951-921 – artur_backiel@tlen.pl
Michał Dąbrowski – 691-754-646 – ewamichal1@tlen.pl
Paweł Ginda – 784-987-413 – pawel.ginda@vp.pl
Paweł Kaczyński – 693-145-753 – pawel.j.kaczynski@gmail.com
Tomasz Kalisz – 603-265-078 – t.kalisz@wp.pl
Przemysław Kapituła – 501-158-477 – kapitula@kapitula.org
Andrzej Nagalski – 606-179-153 – andrzej.nagalski@gmail.com
Dr Piotr Rachoń – 503-504-853 – p.rachon@wp.pl
Tomasz Tokarski – 502-277-293 – tt515@wp.pl

REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Komisja Muzyki Kościelnej zaprasza wszystkich organistów na rekolekcje, które służą pogłębieniu formacji duchowej, a także liturgicznej. Wspólna modlitwa przyczynia się również do integracji środowiska muzyków kościelnych, posługujących codziennie w różnych ośrodkach duszpasterskich. Zgodnie z Regulaminem Muzyków Kościelnych Archidiecezji Warszawskiej organiści archidiecezji są zobowiązani do uczestnictwa. Przypominają o tym obowiązku również biskupi polscy w opublikowanej w październiku u.br. Instrukcji o muzyce kościelnej (§ 12a).

Rekolekcje odbędą się jak zwykle w I tygodniu Wielkiego Postu w dniach od 20 do 22 lutego 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym w Zalesiu Górnym przy par. św. Huberta (ul. Białej Brzozy 23). Początek we wtorek o godz. 10.30, zakończenie w czwartek ok. godz. 15.00. Koszt uczestnictwa (150 zł) pokrywa parafia. Po zakończeniu rekolekcji omówiona będzie nowa Instrukcja Episkopatu Polski.

Uprzejmie prosimy organistów, o przesłanie e-maila pocztą zwrotną o ewentualnej niemożności uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach. Równocześnie zachęcamy zwłaszcza tych organistów, (którzy nie będą na rekolekcjach w Zalesiu), aby wzięli udział w ogólnopolskiej pielgrzymce muzyków kościelnych na Jasna Górę w sobotę 17 lutego 2018 r. Informacje szczegółowe są umieszczone na stronie internetowej Komisji Muzyki Kościelnej.

Uprzejmie prosimy W. Księży proboszczów i rektorów o poinformowanie i zachęcenie swoich organistów do udziału w rekolekcjach. Ogłoszenie w parafii o nieobecności organisty z powodu uczestnictwa w rekolekcjach zamkniętych może być budującym przykładem dla całej wspólnoty parafialnej.

Organiści proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w rekolekcjach do Komisji Muzyki Kościelnej (tel. 22 3463160 w poniedziałki w godz. 9 – 12 lub e-mail: afilaber@mkw.pl) do 10 lutego 2018 r.


IX Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 17 lutego 2018 r.

„Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego (por. Dz 2,38).”

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno – Instrumentalne, na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 17 lutego 2018 r., której hasłem będzie:”Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego (por. Dz 2,38).”

Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie doświadczyć wszechogarniającej miłości Boga, która objawiła się nam w Jezusie Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. W tym roku świętujemy 60 rocznicę I Ogólnopolskiego Kongresu Chorału Gregoriańskiego, oraz I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Organistów na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 25 – 28 XI 1958 r. Pielgrzymka ta była wielką manifestacją wiary, która zgromadziła 5000 pielgrzymów – muzyków kościelnych pod przewodnictwem Prymasa Polski Ks Kard Stefana Wyszyńskiego, dziesięciu biskupów, rzesze kapłanów i zakonników odpowiedzialnych za formację i edukację muzyczną w Polsce. My również przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych doświadczać Miłosierdzia Bożego obdarowani mocą Dycha Świętego, którego dary otrzymaliśmy w Sakramencie Chrztu i Bierzmowania. To Duch święty uzdalnia nas swoją mocą do dawania świadectwa wiary, tak jak uzdolnił pierwszą wspólnotę Kościoła zgromadzoną w wieczerniku, która umocniona i napełniona „mocą z wysoka” mogła z odwagą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, dla niej znosić prześladowania, cierpienia i dla niej umierać.

Ojciec św. Benedykt XVI podczas podczas pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 26 maja 2016 r. powiedział „ Jak apostołowie wraz z Maryją „weszli do sali na górze” i tam „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1, 12. 14), tak i my dziś zgromadziliśmy się na Jasnej Górze, która w tym momencie jest dla nas „salą na górze”, a Maryja, Matka Pana, jest pośród nas. Ona dzisiaj prowadzi naszą medytację. Ona uczy nas modlitwy. Ona wskazuje nam, jak otwierać umysły i serca na moc przychodzącego do nas Ducha Świętego, którego zaniesiemy całemu światu. Potrzebujemy chwil ciszy i skupienia, by wejść do Jej szkoły, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia. Z kobiecą delikatnością i „umiejętnością łączenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 46). Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę. „Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga” (Redemptoris Mater, 17), a „uwierzyć – to znaczy «powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, «jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi»” (Redemptoris Mater, 14). Wiara jest darem, danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i „dotknąć” Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga. Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny grzech.”

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki:

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali O. A. Kordeckiego o godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne) w przedsionku sali O. Kordeckiego. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 10 lutego 2018 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: dso-bielsko.pl

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Diecezji Bielsko – Żywieckiej

Odpowiedzialni za organizację pielgrzymki są:

– ks. dr Sławomir Zawada – dyrektor DSO w Bielsku-Białej,
– ks. mgr Krzysztof Kurnik, DSO Bielsko-Biała, UPJP II Kraków.
10.00 – Sala O. A. Kordeckiego prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Diecezji Bielsko – Żywieckiej wraz z całym gromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.Chór Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej, dyrygent: Krzysztof Przemyk.

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali O. Kordeckiego /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

11.30 – Sala O. A. Kordeckiego konferencja pt. „Tożsamość muzyka kościelnego” – ks. dr Sławomir Zawada – dyrektor DSO w Bielsku-Białej.

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek ( można spożyć w sali o Kordeckiego).

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

Chór „Hejnał Mazańcowice” oraz Chór Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej, dyrygent: Krzysztof Przemyk
Organista: Michał Duźniak.

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty Koncert w wykonaniu Chóru „Hejnał Mazańcowice”:

  • Wacław z Szamotuł – Powszechna spowiedź
  • Cyprian Bazylik – Mądrość Ojca Wszechmocnego
  • Antonio Lotti – Miserere
  • Józef Świder – Pieśń
  • Ola Giejlo – Ubi Caritas
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Lacrimosa
  • Gabriel Faure – Cantique de Jean Racine
  • oraz połączonych chórów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej, Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej i „Hejnał Mazańcowice”
  • Jan Krutul – To Miłość
  • Mirosław Gałęski – Hymn III Tysiąclecia

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą

o. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP