Zmarł ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

Długoletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej zmarł 6 kwietnia w Warszawie • 81-letni ks. Grzegorz Kalwarczyk był m.in. sędzią w trybunałach beatyfikacyjnych błogosławionych Jerzego Popiełuszki, Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, współorganizatorem z ramienia Archidiecezji Warszawskiej czterech pielgrzymek papieskich Jana Pawła II • Bliski współpracownik Prymasów kard. Józefa Glempa i bł. Stefana Wyszyńskiego

Ks. Grzegorz Kalwarczyk urodził się 11 marca 1941 roku w Nowym Kłopoczynie koło Rawy Mazowieckiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach jako wikariusz posługiwał w parafiach w Mszczonowie (1964-1966), Stanisławowie (1966-1967) i Kobyłce (1967-1971).

W latach 1971-1974 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zwieńczył magisterium z prawa kanonicznego. Po studiach rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – od 21 czerwca 1974 r. najpierw jako notariusz, a od 23 czerwca 1992 r. jako kanclerz. Od 2008 r. do 2012 r. wikariusz biskupi ds. sakramentalnych. W sumie w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przepracował 18 lat jako notariusz, a 20 lat jako kanclerz.

Z urzędu był członkiem wielu najważniejszych gremiów Archidiecezji Warszawskiej w tym Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Ponadto był członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej (a także budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki).

W 1984 r. został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. W 2007 r. został honorowym kapelanem Jego Świątobliwości a 20 maja 2011 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem). 1 maja 2006 r. został odznaczony prymasowskim złotym orderem. “Ecclesiae populoque servitium praestanti” a 28 września 2008 r. otrzymał order “Zasłużony dla Warszawy”.

W 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal jako rezydent pomagał duszpastersko – zwłaszcza jako spowiednik – w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starówce. Jako rezydent był związany  parafią archikatedralną w sumie przez 48 lat.

awo/archwwa.pl