Prymas Wyszyński “od siebie”: o formacji i zaangażowaniu w Kościół

Przez uwięzienie człowiek, który z urzędu pełnił najwyższą władzę w Kościele w Polsce został pozbawiony wszelkiego instytucjonalnego wpływu • Paradoksalnie jednak właśnie w tej sytuacji okazywało się, czym Kościół jest i na czym polega prawdziwa jego rola • W cyklu "Od siebie" szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!