Opłatki najbardziej omodlone. Gorący sezon w opłatkarni sióstr sakramentek na Nowym Mieście

– Nie jesteśmy po prostu wytwórnią opłatków. Każdej naszej czynności towarzyszy modlitwa, również nieustannie się modlimy wypiekając opłatki, można więc powiedzieć, że są one bardzo omodlone – zapewnia m. Maria Blandyna z klasztoru benedyktynek sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie