Formacja kapłańska

Ks. Marek SZYMULA – wikariusz biskupi ds. formacji duchowej księży

KONTAKT: +48 692 988 112, formacja@archwwa.pl

UWAGA: W roku 2023 do odbycia rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach nieparzystych w terminach i miejscach podanych w poniższym harmonogramie:

  • 10 – 13 kwietnia 2023 – Dom Rekolekcyjno – Formacyjny na Bielanach – rekolekcje prowadzi O. Michał Szałkowski OP (odpowiedzialny za Koła Różańcowe w Archidiecezji Warszawskiej) >>zapisy
  • 5 – 9 listopada 2023 (rekolekcje w milczeniu) – Dom Rekolekcyjny Pallotynów w Konstancinie – Jeziornie – rekolekcje prowadzi Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (przełożony kontemplacyjno-charyzmatycznej Wspólnoty Słudzy Ducha pocieszyciela, szczególnym miejscem realizacji ich charyzmatu jest środowisko kapłanów i osób konsekrowanych) >>zapisy
  • 12 – 15 listopada 2023 – Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek” w Skolimowie, ul. Słowackiego 8 – rekolekcje poprowadzi o. Krzysztof Pałys OP (mistrz nowicjatu oo. dominikanów na Służewie, prowadzi blog Światła Miasta)
  • 19 – 22 listopada 2023 – Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek” w Skolimowie, ul. Słowackiego 8 – rekolekcje prowadzi O. Marek Kotyński CSsR (wykładowca teologii duchowości w AKW)
  • 26 – 29 grudnia 2023 – Dom Rekolekcyjno – Formacyjny na Bielanach – rekolekcje prowadzi Ks. dr Andrzej Gałka (wykładowca historii Kościoła w WMSD, duszpasterz osób niewidomych)

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

W roku 2022/2023 spotkania dla księży neoprezbiterów, w ramach formacji permanentnej, odbywać się będą w środy w następujących terminach:

5 października, 16 listopada, 14 grudnia (2022 rok), 11 stycznia, 1 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca (2023 rok)

Spotkania odbywają się w godz. 16.00 – 20.00 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela.

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

W tym roku akademickim zaplanowane są trzy spotkania:

  • 21- 22 października 2022
  • 18- 19 listopada 2022
  • 3 – 4 marca 2023

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

Click here to add your own text