Formacja kapłańska

Ks. Marek SZYMULA – wikariusz biskupi ds. formacji duchowej księży

KONTAKT: +48 692 988 112, formacja@archwwa.pl

UWAGA: W roku 2024 do odbycia rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych w terminach i miejscach podanych w poniższym harmonogramie:

01 – 04 kwietnia 2024 – Dom Rekolekcyjno – Formacyjny na Bielanach – rekolekcje poprowadzi ks. mgr-lic Mariusz Frukacz z Częstochowy; dziennikarz i redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

03 – 06 listopada 2024– Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek” w Skolimowie, ul. Słowackiego 8 – rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. bp Michał Janocha >>>zapisy

10 – 14 listopada 2024 (rekolekcje w milczeniu) – Dom Rekolekcyjny Pallotynów w Konstancinie – Jeziornie – rekolekcje poprowadzi Ks. dr Marek Chmielnik SAC; Dyrektor domu rekolekcyjnego Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich

17 – 20 listopada 2024 – Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek” w Skolimowie, ul. Słowackiego 8 – rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

26 – 29 grudnia 2024 – Dom Rekolekcyjno – Formacyjny na Bielanach – rekolekcje poprowadzi ks. dr Grzegorz Kurp SAC; Asystent Kościelny Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

W roku 2023/2024 spotkania dla księży neoprezbiterów, w ramach formacji permanentnej, odbywać się będą w poniedziałki w następujących terminach:

2 października, 6 listopada, 4 grudnia (2023 rok), 8 stycznia, 12 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca (2024 rok)

Spotkania odbywają się w godz. 16.00 – 20.00 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela.

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

W tym roku akademickim zaplanowane są trzy spotkania:

  • 29-20 września 2023
  • 8-9 grudnia 2023
  • 19-20 kwietnia 2024

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

  • raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
  • uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
  • uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
  • uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego
  • uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym
  • uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem
powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

Click here to add your own text