Wydział Duszpasterstwa rodzin

O wydziale

Nasza misja

Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin dochowuje wierności tym wartościom, które stanowią fundament rodziny. Inne są zagubione i niepewne wobec rzeczywistości, która je otacza.
Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Z tego powodu, na wszystkich ludziach i tworzonych przez nich wspólnotach i organizacjach, ciąży niezbywalny obowiązek skutecznej troski o powszechną promocję małżeństwa i rodziny, oraz chronienia ich przed wszelkimi zagrożeniami.
W realizację tego obowiązku włącza się duszpasterstwo rodzin rozumiane, jako system działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny.


Do głównych zadań tego wydziału należą:

 1. Wspieranie parafii w prowadzeniu wszelkich działań związanych z duszpasterstwem rodzin;
 2. Planowanie, organizacja i nadzór nad prowadzeniem przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie;
 3. Rozwijanie katolickiego poradnictwa rodzinnego w archidiecezji i troska o ośrodki już istniejące;
 4. Kształcenie i stała formacja specjalistów z zakresu poradnictwa rodzinnego;
 5. Organizowanie i popieranie rozmaitych inicjatyw i działań w zakresie obrony życia;
 6. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie duszpasterstwa rodzin (uroczystości diecezjalne, rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia, nabożeństwa);
 7. Przygotowywanie pomocy i materiałów w zakresie duszpasterstwa rodzin, przygotowania do małżeństwa i ochrony życia;
 8. Podejmowanie i wspieranie działań w trosce o rodziny dysfunkcyjne;
 9. Koordynacja duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych;
 10. Wspomaganie, wraz z Caritas archidiecezji, domów samotnej matki;
 11. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi wspomagającymi rodzinę;
 12. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, służącymi umacnianiu i rozwojowi rodziny oraz obronie życia.
Aktualności
Położenie
1

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Pracownicy

Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Beata Chojnacka

Godziny otwarcia

Wydział czynny:

 • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14