Sekretariat biskupów pomocniczych

Położenie
1

Sekretariat biskupów pomocniczych

Pracownicy

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, wikariusz generalny

Biskup dr hab. Rafał Markowski

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej

Biskup prof. dr hab. Michał Janocha

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej

Biskup dr Piotr Jarecki