I. NAUCZANIE KOŚCIOŁA
  • ENCYKLIKI

Jan Paweł II – EVANGELIUM VITAE – O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
Paweł VI – HUMANAE VITAE – O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.
Leon XIII – ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE – O małżeństwie chrześcijańskim.

  • ADHORTACJE

Franciszek – AMORIS LAETITIA – O miłości w rodzinie.

Jan Paweł II – FAMILIARIS CONSORTIO – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

  • LISTY APOSTOLSKIE

Jan Paweł II – List do rodzin GRATISSIMAM SANE
Jan Paweł II – List do kobiet MULIERIS DIGNITATEM
Jan Paweł II – List do dzieci TRA POCHI GIORNO

  • KONGREGACJA NAUKI WIARY

Instrukcja DIGNITAS PERSONAE – dotycząca niektórych problemów bioetycznych.
Deklaracja PERSONA HUMANA – o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej.

  • PAPIESKA RADA DS. O RODZINY

LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE – Wskazania dla wychowania w rodzinie.

  • STOLICA APOSTOLSKA

KARTA PRAW RODZINY

  • MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA

NADZIEJA ZBAWIENIA DLA DZIECI ZMARŁYCH BEZ CHRZTU

  • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

  • KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK (2013)

RODZINA SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA – List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny (2015)

GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE – List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny (2014)

LIST PASTERSKI –  na Niedzielę Świętej Rodziny (2013)

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ – List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny (2012)

ŻYCIE RODZINNE W KOMUNII Z BOGIEM – List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny (2010)

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI – List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny (2009)

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE (2009)

WYZWANIA STOJĄCE PRZED RODZINĄ NA POCZĄTKU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA – Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących europejskich komisji episkopatów ds. rodziny i życia.

INSTRUKCJA Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim (1989)

INSTRUKCJA Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (1975)

INSTRUKCJA Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (1969)

II. DOKUMENTY/ARTYKUŁY
III. ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA