33-dniowe ćwiczenia duchowe przed zawierzeniem Jezusowi

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Zapraszamy do rozpoczęcia 33 dniowych ćwiczeń duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które rozpoczynamy samodzielnie w domach w środę 28 kwietnia.

PROPOZYCJE KSIĄŻEK DO WYBORU
Cały okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki: „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” lub „ODDANIE 33. 33-dniowe rekolekcje oddania życia Matce Bożej”.

REGUŁA REKOLEKCJI
Rekolekcje wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z WYBRANĄ książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (trzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki.
Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa.
Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na trzy tygodniowe okresy:
poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty;
poznajemy godność, przywileje i cnoty Maryi;
poznajemy Jezusa i Jego zbawcze dzieło.

Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE DATY

  • 27 kwietnia (wtorek) godz. 19.30 – konferencja ks. Krystiana Strycharskiego „Żyć pod Sztandarem Maryi”, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. Przygotowanie do rozpoczęcia ćwiczeń duchowych
  • 28 kwietnia (środa) – samodzielnie we własnych domach rozpoczynamy ćwiczenia duchowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, które będą trwały 33 dni.
  • 31 maja (poniedziałek), godz. 18.00 – w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będzie zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Tego dnia jest również odpust zupełny dla Rycerzy Niepokalanej. Podczas Mszy Św. odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii św. tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).