XVI Tydzień Biblijny

W dniach 14 – 20 kwietnia będziemy przeżywali XVI Tydzień Biblijny pod hasłem: "Powołani do wspólnoty – Komunii Z Bogiem i bliźnimi w Kościele"

Tydzień Biblijny otworzy Niedziela Biblijna i ósme Narodowe Czytanie Pisma Świętego – w tym roku Dziejów Apostolskich pod hasłem „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie” (2,12)