Wystawa „Spotkanie czasów”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Odwiedzający wystawę zobaczą 94 obrazy i rysunki pochodzące ze zbiorów rodziny Boguckich oraz z kolekcji prywatnych

Wystawa „Spotkanie czasów” jest artystycznym spotkaniem dwóch osobowości, które odegrały znaczącą rolę w sztuce polskiej po 1945 roku, ojca – Janusza i syna – Michała, Boguckich. Jest ona także prowokującym do refleksji zestawieniem prac powstałych w dwóch różnych epokach najnowszej historii Polski.

Janusz Bogucki studiował pod kierunkiem Felicjana Szczęsnego Kowarskiego na warszawskiej ASP w latach 1934-1939. Po wojnie zajmował się historią sztuki, krytyką i działalnością wystawienniczą i, choć nadal tworzył, nie wystawiał swych prac publicznie. Michał Bogucki był studentem Stefana Gierowskiego na tej samej uczelni, lecz największą rolę w ukształtowaniu jego artystycznej, a także religijnej, osobowości odegrał Jerzy Nowosielski.

Najnowszym obrazom Michała Boguckiego powstałym w ciągu kilku ostatnich lat, odnoszącym się z jednej strony do tradycji Chrześcijaństwa i sztuki jego początków a z drugiej do wydarzeń kształtujących najnowszą historię, towarzyszą prace jego ojca z czasów walki ze zniewoleniem przez totalitarny system PRL-u. Sztuka nowoczesna, mimo że podlegała nieustannej inwigilacji SB była wówczas sferą, w której szczególnie przejawiało się pragnienie wolności. Nieznane rysunki Janusza Boguckiego z czasów jego udziału w Grupie Krakowskiej są ich niezwykłym świadectwem. Karykatury Tadeusza Kantora, Tadeusza Brzozowskiego i innych artystów z tego kręgu zadziwiają trafnością ujęcia i talentem satyryka. Z kolei niemal abstrakcyjne gwasze z lat osiemdziesiątych przypominają o poszukiwaniach sacrum, jakie przenikały wówczas twórczość wielu awangardowych artystów w Polsce. Działalności kuratorską Janusza Boguckiego przybliżają liczne i często nieznane fotografie z prowadzonej przez niego na tyłach Teatru Wielkiego w Warszawie „Galerii Współczesnej” a także z wydarzeń artystycznych organizowanych w warszawskich kościołach w latach osiemdziesiątych.

Prezentowane na wystawie 94 obrazy i rysunki pochodzą ze zbiorów rodziny oraz z kolekcji prywatnych.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:
27.11.2022 [niedziela] g. 12.30 – Oprowadzania kuratorskie
11.12.2022 [niedziela] g. 12.30 – Oprowadzania kuratorskie
13.12.2022 [wtorek] g. 17.30 – W 41 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego zapraszamy na spotkanie pt. Artyści wobec stanu wojennego – Michał Bogucki i zaproszeni goście