Wprowadzenie relikwii św. Józefa Bilczewskiego

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Mszy świętej z wprowadzeniem relikwii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz