Wielkopostna inicjatywa „24 godziny dla Pana”

Przed IV niedzielą Wielkiego Postu, w dniach 17-18 marca, odbędzie się wielkopostna inicjatywa „24 godziny dla Pana”. W tym czasie w kościołach będzie możliwość adoracji i spowiedzi

Papież Franciszek, w bulli Misericordiae Vultus napisał o tej inicjatywie duszpasterskiej m.in.:

Wielu ludzi znów będzie korzystać z sakramentu pojednania, a wśród nich wiele osób młodych. W tym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, do przeżywania żarliwej modlitwy oraz nadania sensu własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo postawmy w centrum sakrament pojednania, ponieważ pozwala nam przekonać się namacalnie o wielkości miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego.