Weekendowe szkolenia o tworzeniu Klubów Mam

Miejsce: Białobrzegi
Organizator: Fundację Dla Rodziny we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
Szkolenie organizowane przez Fundację Dla Rodziny we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, które je dofinansowuje.
Terminy:
22-24.09.2023 r. Białobrzegi www.emausturno.pl

13-15.10.2023 Kielce r. karczowka.com

Ogólny plan szkolenia:
Piątek – po południu: przyjazd i rejestracja uczestników, kolacja, wprowadzenie i integracja
Sobota: śniadanie, panel szkoleniowy – jak zacząć? przerwa kawowa, warsztaty w grupach, obiad, panel szkoleniowy – rodzaje zajęć w klubach, przerwa kawowa, warsztaty, kolacja/ognisko
Niedziela: śniadanie, panel szkoleniowy: Finanse, formalności jak to ogarnąć, praca w grupach, przerwa kawowa, podsumowanie warsztatów, obiad, wyjazd uczestników

Więcej informacji: www.kluby-mam.pl

Koszt warsztatów:
Koszt: 50zł od osoby dorosłej.
Dzieci 0-3 bezpłatnie. Dzieci 3-10 rozliczane indywidualnie.
Projekt dofinansowany z programu „Po Pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 2. – „Kluby” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.