V Pielgrzymka autokarowa „Śladami cadyków”

Miejsce: Kościół ojców redemptorystów pw. św. Benona
Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 10 lipca pod honorowym patronatem bp. Rafała Markowskiego, przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem

Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska
zapraszają na V pielgrzymkę autokarową „Śladami cadyków”

Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 10 lipca 2022 roku pod honorowym patronatem bp. Rafała Markowskiego, przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej

Pielgrzymkę rozpoczniemy Eucharystią w kościele rektoralnym św. Benona w Warszawie (ul. Piesza 1).

Program i trasa:

1. Warszawa – Lelów
Po Eucharystii udamy się autokarem do Lelowa, siedziby dynastii Bidermanów – chasydów lelowskich. Odwiedzimy tam ohel, grobowiec pierwszego legendarnego rebego, Dawida z Lelowa, ucznia Elimelecha z Leżajska i przyjaciela Widzącego z Lublina, mistrza i przewodnika duchowego całego ówczesnego pokolenia Żydów. Lelów stanowi żywe miejsce kultu. Chasydzi lelowscy utworzyli tam centrum pielgrzymkowe (podobnie jak w Leżajsku).

2. Radomsko
W Radomsku odwiedzimy m.in. cmentarz – ohel rabinów z dynastii Rabinowiczów z końca XIX wieku, jednej z najbardziej wpływowych w Polsce. W grobowcu został pochowany m.in. założyciel dynastii rabi Szlomo Rabinowicz, zmarły w 1866 r. Uczył się w jesziwach w Piotrkowie oraz w Kutnie. Jako dziecko miał okazję z ojcem odwiedzać Widzącego z Lublina, Jehudiego i Symchę Bunama z Przysuchy. Jego mistrzami stali się rabi Meir z Opatowa, Fiszel ze Strykowa i Symche Bunam z Przysuchy. Radomsko jest miejscem żywego kultu rebego; chasydzi stworzyli tam miejsce pielgrzymkowe.

3. Piotrków
W Piotrkowie zobaczymy cmentarz z XVIII wieku, zespół unikatowych nagrobków o wielkich walorach artystycznych; grobowce – ohele cadyków z dynastii Rozpsza, Radoszyce, Wolbórz. Najważniejszym jednak miejscem jest ohel rabiego i doktora Chaima Dawida Bernharda, lekarza cesarza Fryderyka Wilhelma III. Pod wpływem Dawida z Lelowa wszedł on na drogę chasydzką i stał się uczniem, ale i lekarzem i powiernikiem największych cadyków epoki. Zwiedzimy również dzielnicę żydowską, m.in. synagogi, obecnie znajduje się tam archiwum i biblioteka.

W duchowość chasydzką i nauki cadyków wprowadzać nas będzie Symcha Keller, były rabin Łodzi, chasydzki nauczyciel duchowy, kantor i muzyk. Eucharystię odprawi natomiast o. Marek Kotyński CSsR, który będzie nam towarzyszył na pielgrzymkowych szlakach chasydzkich.

W trakcie pielgrzymki będziemy mogli usłyszeć chasydzkie śpiewy, hymny, niguny i psalmy hebrajskie.

Celem pielgrzymki jest odkrywanie historycznej i duchowej spuścizny narodu żydowskiego zamieszkującego ziemie dawnej Rzeczypospolitej.

Zapisy przyjmujemy u organizatora – dr. Mariusza Maciaka: mplmac@wp.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Pielgrzymka śladami cadyków”)

Ks. Andrzej Tulej
Delegat Archidiecezji Warszawskiej do spraw dialogu z judaizmem,
ekumenizmu i kontaktów religijnych