Ustanowienie sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia

Miejsce: Kościół ojców paulinów pw. Świętego Ducha
Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który ustanowi w kościele Świętego Ducha sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. To właśnie przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego