Uroczystość wręczenia odznaczeń papieskich

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Kard. Kazimierz Nycz wręczy odznaczenia podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich