Uroczystość wręczenia doktoratu h.c. o. Federico Lombardiemu SJ

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
O. Federico Lombardi SJ - były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz szef Watykańskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego 24 października odbierze doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uroczystości weźmie udział kard. Kazimierz Nycz

Duchowny ma otrzymać doktorat honoris causa w zakresie teologii środków społecznego przekazu za “wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła”. Uroczystości będzie towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana 25 października w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącym na Wydziale Teologicznym uczelni

Program uroczystości:

  • Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW
  • Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa o. Federico Lombardiemu SJ
  • Wystąpienie o. Federico Lombardiego SJ, doktora honoris causa UKSW