Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UKSW

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Program uroczystej sesji w auli im. Jana Pawła II

Hymn państwowy
Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW

Wystąpienia Gości

Immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów

Wykład inauguracyjny: prof. Federica Wolf z Wydziału Medycyny i Chirurgii A. Gemelli w Rzymie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (Università Cattolica del Sacro Cuore) pt. „Współczesna szkoła medyczna a wyzwania medycyny globalnej”

Gaudeamus igitur