Sympozjum z okazji 10-lecia Postów Daniela

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Wśród prelegentów sympozjum pt. "Rekolekcje z Postem Daniela ratunkiem dla duszy i ciała. Biblia - medycyna - duchowość" wystąpi dr n. med. Ewa Dąbrowska – twórca diety warzywno-owocowej

Już od 2008 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbywają się Rekolekcje z Postem Daniela prowadzone przez pallotynów. Sposób ich organizacji wyrósł z głębokiego namysłu nad człowiekiem oraz z biblijnej refleksji nad Księgą Daniela. Wiodąca stała się myśli, że człowiek jest całością, w której nierozdzielnie spotyka się sfera duchowa i cielesna. Rekolekcje  obejmują więc całego człowieka, nie pomijając żadnej ze sfer ludzkiego bycia. Dlatego komplementarność konstancińskich rekolekcji wyraża się zarówno w trosce o zdrowie fizyczne (dieta dr Ewy Dąbrowskiej, oczyszczenie organizmu, codzienna gimnastyka, całodobowa opieka medyczna) oraz o zdrowie duchowe (konferencje duchowe, codzienna Eucharystia, medytacja Słowa Bożego, adoracja, sakrament pokuty).

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM
Rekolekcje z Postem Daniela ratunkiem dla duszy i ciała
Biblia – Medycyna – Duchowość

8-9 września 2018 r.

 

Sobota, 8 września

13:00  – Obiad

14:00 – Posty w Starym Testamencie dr hab. Barbara Strzałkowska (UKSW, Warszawa)

15:30 – Przerwa

16:00 – Post w tradycji Kościoła ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)

18:00 – Msza święta

Kolacja

20:00 – Wieczór Wytrwałych

21:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Niedziela, 9 września

07:30 – Jutrznia

Śniadanie

08:45 – Post Daniela jako ratunek dla duszy i ciała – dr n. med. Ewa Dąbrowska (Instytut Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej, Gdańsk)

10:30 – Przerwa

11:00 – Molekularne i biochemiczne podstawy postu Daniela – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny, Lublin)

12:30 – Prezentacja książki „Prorok Daniel miał rację. Nie tylko biblijne aspekty postu Daniela” – ks. dr Jan Jędraszek SAC (CAM, Konstancin-Jeziorna)

13:00 – Msza święta
Obiad