Studencka Służba Liturgiczna

Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie “Sandał”
Zapraszamy młodych mężczyzn do posługi w ramach Studenckiej Służby Liturgicznej przy Duszpasterstwie Akademickim "Sandał" w Warszawie. Posługujemy na Mszy akademickiej w kościele Zbawiciela o godz. 20.30 w niedzielę.

Liturgia jest piękna dzięki obecności Bożej i znakom, które tej obecności towarzyszą. Ich dobre przygotowanie może pomóc w lepszym przeżyciu misterium. Stąd potrzeba służby liturgicznej, która zadba, by liturgia faktycznie ukazywała Boga, a nie koncentrowała uwagi na różnych niedoskonałościach i brakach.

Zachęcamy wszystkich studentów i ludzi młodych do zaangażowania się w Studencką Służbę Liturgiczną, która posługuje na Mszach akademickich – zwłaszcza o 20.30 w każdą niedzielę. Nie jest ważne czy wcześniej byłeś ministrantem lub lektorem – każdy zainteresowany może liczyć na przygotowanie do pełnienia różnych funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Ci którzy już są ministrantami lub lektorami z pewnością będą mieli okazję, by pogłębić swoją wiedzę liturgiczną. Zapraszamy!

>> Grupa na FB

Więcej informacji >> http://dasandal.pl